Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Jan SZELUTO
Kontakt

Informacje: ur. w 1928 r.
Kol. mgr inż. Jan Szeluto ukończył w 1951 roku studia wyższe w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi z tytułem inżyniera technologii przemysłu mięsnego; następnie w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie uzyskał tytuł magistra inżyniera technologii żywności.
Pracę zawodową rozpoczął w 1952 roku. Przez cały, kilkudziesięcioletni okres działalności zawodowej związany był z przemysłem chłodniczym, m.in. pracował w Centralnym Zarządzie Przemysłu Chłodniczego, Zjednoczeniu Chłodni Składowych i był głównym specjalistą ds. mrożonej żywności w Polskim Przemyśle Chłodniczym Sp. z o.o. w Warszawie.
W pracy zajmował się: problematyką organizacji kontroli jakości i laboratoriów w chłodniach, opracowywaniem norm technologicznych i jakościowych, technologią składowania mrożonych i chłodzonych produktów żywnościowych, nowymi wyrobami mrożonymi i stanem sanitarnym w chłodniach; brał udział w zagranicznych transakcjach handlowych.
Członkiem SITSpoż. jest od 1959 roku. Przez ponad 30 lat pełnił funkcję sekretarza Zarządu Sekcji Przemysłu Chłodniczego przy ZG SITSpoż. Był wykładowcą na licznych konferencjach i szkoleniach, organizowanych przez SITSpoż. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy SITSpoż. Był redaktorem miesięcznika ?ChłodnictwoÓ. Jest autorem wielu publikacji z zakresu chłodnictwa, organizatorem współpracy ze stowarzyszeniami przemysłu spożywczego z Węgier, Czech i Słowacji, organizatorem wielu konferencji naukowo-technicznych Sekcji Przemysłu Chłodniczego. Brał udział w pracach Komisji ds. Jakości przy ZG SITSpoż. Obecnie jest przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego przy Mazowieckim OW SITSpoż.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką NOT, Odznaką Honorową SITSpoż. oraz odznaczeniami resortowymi. W 1994 roku otrzymał godność Zasłużonego Seniora SITSpoż.
W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nadało Mu Godność Członka Honorowego.