Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Elżbieta RYBICKA
Kontakt

Informacje: Kol. inż. Elżbieta Rybicka ukończyła w 1974 roku studia wyższe na Wydziale Rolno-Spożywczym i Przechowalnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie uzyskując tytuł inżyniera.
Przez trzydzieści kilka lat pracowała w Zakładach Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w Szczecinie, gdzie jako główny technolog wprowadziła wiele ulepszeń technicznych w młynarstwie woj. szczecińskiego.
Jest rzeczoznawcą w zakresie techniki i technologii oraz mikrobiologii zbożowo-młynarskiej.
Członek SITSpoż. od 1955 roku. Początkowo, przez 15 lat, pełniła funkcję skarbnika, a następnie (1990-1992) była wiceprzewodniczącą Koła Zakładowego PZZ w Szczecinie. Od 1992 roku do chwili obecnej jest sekretarzem OW SITSpoż. i sekretarzem Zarządu Koła Seniorów OW SITSpoż. w Szczecinie.
Stale wyróżnia się aktywną działalnością stowarzyszeniową, m.in. była prekursorem ruchu racjonalizatorskiego i podwyższania kwalifikacji zawodowych w przemyśle zbożowo-młynarskim.
Za wyniki w pracy zawodowej i społecznej została wyróżniona odznaczeniami państwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi. W 1994 roku wpisana do Księgi Zasłużonych NOT. W 1993 roku otrzymała godność Zasłużonego Seniora SITSpoż., a w 2004 roku - Członkostwo Honorowe naszego Stowarzyszenia.