Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Waldemar RACZKO
Kontakt

Informacje: ur. w 1938 r.
Kol. mgr inż. Waldemar Raczko ukończył w 1960 roku wyższe studia na Politechnice Warszawskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. W 1984 roku Rada Wydziału Technologii Żywności SGGW w Warszawie nadała Mu stopień naukowy doktora nauk technicznych.
W 1960 roku rozpoczął pracę w Centralnym Biurze Konstrukcji Kablowych w Ożarowie jako konstruktor. Następnie, jako konstruktor i kierownik działu, pracował w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Spożywczego w Warszawie. W latach 1973-1974 był konstruktorem generalnym w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Przemysłu Spożywczego ?SPOMASZÓ w Warszawie. W latach 1974-1999, w Instytucie Maszyn Spożywczych, pracował kolejno na stanowiskach: adiunkta, docenta kontraktowego, zastępcy dyrektora i dyrektora Instytutu. Od 2000 roku do chwili obecnej jest prezesem Zarządu Spółki z o.o. SPOMA.
Kol. Raczko był kierownikiem zespołów badawczych i konstrukcyjnych, realizujących kilkadziesiąt tematów z obszaru mechanizacji przetwórstwa spożywczego, w tym dotyczących maszyn i urządzeń do procesów membranowych w przetwórstwie spożywczym, produkcji osłonek białkowych, przetwórstwa mleka i mięsa, produkcji chipsów jabłkowych, formowania i pakowania produktów spożywczych. Jest autorem lub współautorem ok. 100 artykułów, referatów i doniesień, ok. 30 patentów i praw ochronnych oraz współautorem monografii ?Opakowania żywności?.
Członek Stowarzyszenia od 1965 roku. Był członkiem Zarządu Sekcji Maszyn i Urządzeń Spożywczych przy ZG SITSpoż. oraz przewodniczącym Sekcji Maszyn i Urządzeń Spożywczych przy OW SITSpoż. w Warszawie. Obecnie jest członkiem Zarządu Mazowieckiego OW SITSpoż.
Za działalność zawodową i społeczną otrzymał m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą i Srebrną Odznakę NOT i Odznakę Honorową SITSpoż. Był też wyróżniony Nagrodą Zespołową NOT II stopnia w konkursie: Mistrz Techniki Warszawa (1985).
W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nadało Mu najwyższą godność - Członkostwo Honorowe.