Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Władysław PISAREK
Kontakt

Informacje: ur. w 1931 r.

Kol. mgr inż. Władysław Pisarek ukończył studia wyższe na Akademii Rolniczej w Krakowie.
Już w 1953 roku związał się na trwałe z przemysłem drobiarskim pracując w Rzeszowskich Zakładach Drobiarskich. Doskonalił swoją wiedzę fachową zajmując kolejno stanowiska: referenta, inspektora, kierownika działu i przez wiele lat z-cy dyrektora ds. surowcowo - produkcyjno - handlowych.
Inicjator i autor wielu projektów i nowych rozwiązań organizacyjnych i technologiczno-technicznych, przynoszących Zakładom znaczne korzyści techniczno-ekonomiczne; bierze również czynny udział w ich wdrażaniu.
Ma duży osobisty wkład w modernizację Zakładów Drobiarskich w Rzeszowie. Jest współautorem i realizatorem wprowadzenia produkcji wędlin drobiowych, które cieszą się dużym popytem wśród konsumentów a na konkursach zdobywają liczne nagrody.
Członek SITSpoż. od 1962 roku. Pełnił różne funkcje społeczne, m.in. członka Zarządu Koła Zakładowego (1965-1976), członka Zarządu (1970-1978) i wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału SITSpoż. w Rzeszowie a następnie - w latach 1994-2006 przez trzy kadencje - przewodniczącego Zarządu OW. Członek Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej w regionie rzeszowskim oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej OW NOT w Rzeszowie.
Bierze czynny udział w organizowanych przez Zarząd Oddziału SITSpoż. w Rzeszowie konferencjach naukowo-technicznych, wyjazdach krajowych i zagranicznych oraz wystawach i konkursach przemysłu spożywczego regionu rzeszowskiego.
Z ramienia Oddziału SITSpoż. i Koła Zakładowego Stowarzyszenia przy Zakładach Drobiarskich w Rzeszowie wygłosił wiele referatów związanych z rozwojem bazy surowcowej drobiarskiej, produkcją zdrowej żywności oraz jej najwyższą jakością.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, licznymi odznakami resortowymi i branżowymi oraz Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką naszego Stowarzyszenia.
Godność Członka Honorowego SITSpoż. otrzymał w 1998 roku.