Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Stanisław PALMA
Kontakt

Informacje: ur. w 1917 r.
Kol. mgr inż. Stanisław Palma studia wyższe odbył na Wydziale Przetwórstwa Rolnego Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi, a następnie specjalizując się w zakresie fermentacji uzyskał tytuł magistra inżyniera chemika środków spożywczych.
Pracę zawodową w przemyśle spirytusowym rozpoczął w 1948 r. w Łódzkich Zakładach Przemysłu Spirytusowego, początkowo na stanowisku kierownika laboratorium chemicznego, a następnie zastępcy dyrektora do spraw technicznych. W latach 1966-1979 był naczelnym dyrektorem tych zakładów.
Ma duże osiągnięcia techniczne i dorobek twórczy, wyrażony istotnymi usprawnieniami technicznymi i patentem. Przyczynił się do rozwoju i modernizacji ww. zakładu, mechanizując ten zakład jako pierwszy w branży spirytusowej, uruchamiając oddział produkcji wódek gatunkowych i unowocześniając transport wewnętrzny.
Do pracy w SITSpoż. przystąpił w 1950 r., będąc jednym ze współorganizatorów Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąc w nim m.in. funkcje sekretarza, a następnie wiceprzewodniczącego OW (1968-1978) oraz członka Zarządu OW (do 1994 r.).
Pełnił odpowiedzialne funkcje w Komisji Seniorów, do 1998 r. był m.in. przewodniczącym Komisji Seniorów Rady Federacji NOT w Łodzi i członkiem Głównej Komisji Seniorów NOT w Warszawie. Jednocześnie przez kilka kadencji (od 1979 r.) pełnił również funkcję przewodniczącego Koła Seniorów w Oddziale SITSpoż. w Łodzi.
Za pracę zawodową i stowarzyszeniową wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową NOT i Odznaką Honorową SITSpoż.
Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia otrzymał w 1994 roku.