Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Stanisław ORZAŁKIEWICZ
Kontakt

Informacje: ur. w 1937 r.
Kol. mgr Stanisław Orzałkiewicz ukończył studia wyższe na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Był założycielem i wieloletnim prezesem Zarządu Gastronomiczno-Turystycznej Spółdzielni Spożywców ?Społem" w Toruniu. Równocześnie był wykładowcą w Zespole Szkół Gastronomicznych w Toruniu. Od 1990 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. Otworzył trzy nowe lokale gastronomiczne, tworząc kilkadziesiąt miejsc pracy. Nadal szkoli uczniów w zawodach gastronomicznych.
Członek SITSpoż. od 1972 roku. Był przewodniczącym Koła Zakładowego w Gastronomiczno-Turystycznej Spółdzielni Spożywców ?Społem" w Toruniu (1972-1984). Był członkiem Komisji Koordynacyjnej NOT w Toruniu (od 1975 roku), a od 1984 roku do chwili obecnej jest członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Toruńskiego SITSpoż. i jego sekretarzem. Kol. Stanisław Orzałkiewicz w swojej działalności stowarzyszeniowej utworzył wiele kół zakładowych. Był współorganizatorem specjalizacji zawodowych inżynierów oraz organizatorem wielu wyjazdów specjalistycznych. Od wielu lat jest członkiem wspierającym Oddziału SITSpoż. w Toruniu, a w swoich lokalach gastronomicznych umożliwia bezpłatne organizowanie wielu zebrań Oddziału oraz spotkań stowarzyszeniowych.
Za działalność zawodową i społeczną odznaczony został m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką NOT, Honorową Odznaką SITSpoż. oraz odznakami resortów: Oświaty, Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Rolnictwa.
Godność Członka Honorowego SITSpoż. otrzymał w 2004 roku.