Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Władysław NAPIERAŁA
Kontakt

Informacje: (ur. w 1930 r.)
Kol. dr inż. Władysław Napierała jest absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (1955 r.), gdzie specjalizował się w zakresie nauk rolniczych oraz technologii przemysłu ziemniaczanego i fermentacyjnego. W 1969 r. na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej tejże uczelni otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: ?Optymalizacja procesu fermentacji mlekowej w warunkach wytwórni kwasu mlekowego w Lesznie?. W okresie 1955-1992 tj. przez 37 lat bez przerwy pracował w Zakładach Przemysłu Spirytusowego w Lesznie, zajmując kolejno stanowiska: starszego kontrolera Kontroli Technicznej w Stacji Doświadczalnej, starszego asystenta laboratorium badawczego (1958 r.), kierownika laboratorium (1963) i zastępcy dyrektora do spraw technicznych i ds. produkcji (1985-1992). Autor kilkudziesięciu publikacji, laureat I nagrody w konkursie na najciekawszą korespondencję z zakładu do czasopisma ?Przemysł Fermentacyjny i Rolny?. Autor wielu wniosków racjonalizatorskich i współautor kilku patentów. W 1973 roku mistrz branży w zakresie wynalazczości. Członek Rad Naukowych: Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego w Warszawie, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych w Pleszewie oraz Centrum Postępu Technicznego SIMP w Rydzynie. Od 1955 r. członek SITSpoż., od 1980 r. Przewodniczący Oddziału Wojewódzkiego SITSpoż. w Lesznie i wiceprzewodniczący, a następnie członek Prezydium Rady Oddziału Wojewódzkiego NOT w Lesznie. Był sekretarzem Głównej Komisji Rewizyjnej SITSpoż. Po przejściu na rentę w 1992 roku nadal działa w Kole Zakładowym oraz w Oddziale SITSpoż. w Lesznie. Publikuje artykuły o tematyce związanej z zastosowaniem pochodnych kwasu mlekowego w takich czasopismach branżowych, jak ?Przemysł Spożywczy? i ?Gospodarka Mięsna? oraz uczestniczy w seminariach organizowanych przez Dział Marketingu Przedsiębiorstwa Przemysłu Fermentacyjnego AKWAWIT S.A. w Lesznie. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi, branżowymi i stowarzyszeniowymi, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia Otrzymał w 1990 roku.