Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Eugeniusz MURCZKIEWICZ
Kontakt

Informacje: (ur. w 1937 r.)
Kol. mgr inż. Eugeniusz Murczkiewicz ukończył w 1968 roku studia wyższe na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. W tym samym roku podjął pracę w Okręgowym Urzędzie Miar i Jakości w Gdańsku, zajmując kolejno stanowiska od starszego inspektora ds. jakości aż do kierownika Zespołu Kontroli i Stosowania Norm we wszystkich branżach przemysłowych. W 1974 roku rozpoczął pracę w Domu Technika, najpierw jako wicedyrektor, a następnie jako dyrektor Biura Federacji SNT NOT w Gdańsku. Od 1968 roku współpracował z OW NOT w Gdańsku, Koszalinie i Olsztynie, a w 1975 roku wstąpił do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, włączając się aktywnie w pracę szkoleniową. W 1968 roku został wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu OW naszego Stowarzyszenia w Gdańsku, a od 1994 roku do chwili obecnej (tj. nieprzerwanie przez 3 kolejne kadencje) pełni funkcję przewodniczącego. Jest również wiceprzewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej przy Pomorskiej Federacji SNT NOT w Gdańsku. Dzięki swej pracy społecznej Kol. Eugeniusz Murczkiewicz cieszy się dużym uznaniem nie tylko w naszym stowarzyszeniu, ale również w Klubie Seniorów, któremu bardzo pomaga w organizowaniu różnych imprez. Posiada Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą i Srebrną Odznakę NOT oraz Honorową Odznakę SITSpoż. W 2002 roku nasze Stowarzyszenie nadało Mu najwyższą Godność - Członkostwo Honorowe.