Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Wiktor MUNDKOWSKI
Kontakt

Informacje: (ur. w 1913 r.)
Kol. Wiktor Mundkowski, po nauce w gimnazjum wstąpił na Wydział Chemiczno-Cukrowniczy Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bydgoszczy i ukończył ją w 1936 roku. Przed II wojną światową pracował w cukrowni Karwice-Ozierany w Mizoczu na Wołyniu. W kampanii wrześniowej 1939 r. brał udział w walkach z Niemcami nad Bzurą; 1 października 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej. Po ucieczce z niewoli pracował w latach 1940-1945 w cukrowni Dobre na Kujawach, na stanowisku kierownika produkcji, a potem - po wojnie - przy odbudowie cukrowni w Pruszczu Gdańskim i Kluczewie. Następnie przez kilkanaście lat (1951-1968) był zatrudniony w cukrowni Nowy Staw na Żuławach, pełniąc kolejno odpowiedzialne funkcje kierownika produkcji, głównego technologa i kierownika inwestycji. Członkiem SITSpoż. jest nieprzerwanie od 1947 roku (a przedtem, przed wojną, w 1937 r. wstąpił do bratniego Stowarzyszenia Cukrowników Polskich). W latach 1951-1962 przewodniczący Koła SITSpoż., a następnie (1952-1965) członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego naszego Stowarzyszenia w Gdańsku, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Koła Seniorów Oddziału SITSpoż. w Gdańsku. Nadal do chwili obecnej pracuje aktywnie w OW SITSpoż. w Gdańsku. Za pracę zawodową i społeczną odznaczony m.in. Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939 roku, Medalem Zwycięstwa, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej i Honorową Odznaką SITSpoż. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1994 roku.