Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Józef MIERZEJEWSKI
Kontakt

Informacje: ur. w 1933 r.
Kol. inż. Józef Mierzejewski ukończył wyższe studia w 1959 roku na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie uzyskując tytuł inżyniera technologii mleczarstwa. Całą swoją wieloletnią pracę zawodową (1959-1998) poświęcił przemysłowi mleczarskiemu. Rozpoczął jako stażysta w OSMl w Kowalewie, potem był starszym inżynierem technologiem w WZSMl w Olsztynie, a następnie, przeniesiony w 1966 roku do Warszawy, był starszym inżynierem technologiem w ZMl Praga (1966-1968), kierownikiem Wydziału Produkcji i Postępu Technicznego w WZSMl. w Warszawie oraz zastępcą dyrektora ds. technicznych w Okręgowej Składnicy Mleczarskiej w Warszawie. Wspólnie z zespołem opracował technologię produkcji twarożków smakowych, uczestniczył przy wdrażaniu do produkcji nowych wyrobów takich, jak: ser kortowski, ciechanowski, puławski, łowicki, żuławski, liliput, kazeinian i białczan sodu oraz masło dietetyczne. Aktywny również po przejściu na emeryturę, m.in. uczestniczył w imporcie używanych schładziarek do mleka od rolników z Francji. Członek SITSpoż. od 1962 roku, m.in. wiceprzewodniczący i przewodniczący koła SITSpoż. i sekretarz OW Stowarzyszenia w Olsztynie. Był również przewodniczącym Sekcji Mleczarskiej przy Oddziale Wojewódzkim w Warszawie oraz członkiem Komisji Współzawodnictwa przy ZG SITSpoż. Obecnie działa w Klubie Seniora i Środowiska przy Mazowieckim OW SITSpoż., gdzie bierze udział w organizowaniu wyjazdów technicznych do zakładów przemysłu spożywczego. Za działalność zawodową i społeczną odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką NOT i Odznaką Honorową SITSpoż. W 1999 roku otrzymał godność Zasłużonego Seniora SITSpoż., a Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 2004 roku.