Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Halina MACHOWCZYK
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Halina Machowczyk w 1954 roku ukończyła studia wyższe w Akademii Rolniczej we Wrocławiu uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechnika. W tym samym roku podjęła pracę we Wrocławiu, początkowo w Zjednoczeniu Przemysłu Mięsnego, a potem w Zakładach Jajczarsko-Drobiarskich. Od 1969 roku była zatrudniona w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu na stanowiskach kierowniczych w Wydziale Planowania i Organizacji oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, następnie pracowała w Wojewódzkiej Komisji Planowania we Wrocławiu. Jako pracownik przemysłu spożywczego uczestniczyła w opracowaniu i wdrożeniu do produkcji nowych wyrobów i technologii. Była rzeczoznawcą w branży jajczarsko-drobiarskiej. Jest autorką szeregu opracowań, programów i działań na rzecz rozwoju gospodarki żywnościowej woj. wrocławskiego. Członek SITSpoż. od 1958 roku, aktywny działacz i od 1994 roku wiceprzewodnicząca Zarządu OW naszego Stowarzyszenia we Wrocławiu. Jest też od 1983 roku przedstawicielem SITSpoż. w FSNT NOT we Wrocławiu. W czasie długoletniej pracy społecznej wybitnie przyczyniła się do rozwoju działalności statutowej SITSpoż. na Dolnym Śląsku. Od wielu lat jest współorganizatorem cyklicznie odbywających się prezentacji producentów i produktów żywnościowych p.t.: ?Popieramy produkcję krajową?. Jest również współorganizatorem seminariów i sympozjów organizowanych przez Oddział dla zapoznania kadry technicznej zakładów z wymogami Unii Europejskiej. Aktywnie pracuje w komisjach problemowych Wrocławskiej FSNT NOT. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i aktywną działalność społeczną nagrodzona licznymi odznaczeniami. Została wyróżniona: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia PRL oraz Odznaką ?Zasłużony dla woj. Wrocławskiego i m. Wrocławia?. Posiada Złotą i Srebrną Odznakę NOT, Honorową Odznakę SITSpoż., Medal 40-lecia SITSpoż. i Medal 50-lecia SITSpoż. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymała w 2002 roku.