Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Kazimierz ŁAWNICZAK
Kontakt

Informacje: (ur. w 1931 r.)
Kol. inż. Kazimierz Ławniczak ukończył w 1954 roku studia wyższe na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej uzyskując tytuł inżyniera technologa środków spożywczych. Pracę zawodową rozpoczął w tymże roku początkowo na stanowisku technologa a następnie kierownika działu kontroli technicznej do 1958 roku w Mazowieckich Zakładach Przemysłu Drożdżowego. Następnie podjął pracę w Śląskiej Fabryce Drożdży w Wołczynie jako dyrektor ds. technicznych (1958-1962). Przez rok pełnił również funkcję dyrektora naczelnego tego zakładu. Ze względów rodzinnych przeniósł się do Zakładów Spirytusowych w Łańcucie, gdzie pracował na różnych stanowiskach kierowniczych (1962-1972), w tym przez 6 lat na stanowisku pierwszego zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych. W 1975 roku został dyrektorem Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w Rzeszowie i pracował na tym stanowisku do 1989 roku tj. do czasu przejścia na rentę. Jako wybitny fachowiec był dwukrotnie delegowany do pracy zagranicą: do Ghany w celu uruchomienia zakładów spirytusowych (1966) oraz do Kazachstanu, gdzie uczestniczył w uruchamianiu drożdżowni (1968-1969). Do szczególnych osiągnięć zawodowych Kol. Ławniczaka należą: uruchomienie produkcji wódek gatunkowych oraz produkcji suchego lodu w Zakładach Spirytusowych w Łańcucie, rozwój suszarnictwa zbóż oraz modernizacja i budowa młynów w regionie południowo-wschodnim. Członek SITSpoż. od 1970 roku, bardzo dobry organizator pracy stowarzyszeniowej, racjonalizator i uznany rzeczoznawca. Na terenie Rzeszowszczyzny pełnił różne funkcje w SITSpoż., m.in. był wiceprzewodniczącym Zarządu Oddziału Wojewódzkiego naszego Stowarzyszenia w Rzeszowie (1994-2002). Wieloletni (i obecnie) członek Prezydium Zarządu OW w Rzeszowie. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został wyróżniony m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. Godność Członka Honorowego SITSpoż. otrzymał w 1998 roku.