Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Kazimiera KRZYSIK
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Kazimiera Krzysik ukończyła w 1958 roku studia wyższe na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemii spożywczej. W tym samym roku podjęła pracę w Rzeszowskich Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego ?Alima?, przekształconych w 1992 r. w Spółkę Akcyjną ?Alima-Gerber?. Z zakładami tymi związała całe swoje życie zawodowe i przepracowała w nich 36 lat, kolejno na stanowiskach: głównego technologa, kierownika laboratorium, kierownika Zakładowej Stacji Doświadczalnej, głównego specjalisty ds. jakości oraz kierownika Działu Badań i Rozwoju Produktu. W 1985 roku uzyskała I stopień specjalizacji zawodowej inżyniera w dziedzinie przetwórstwa rolno-spożywczego. Do najważniejszych Jej osiągnięć zawodowych należy rozwój i doskonalenie produkcji odżywek dla dzieci. Jest twórcą ponad 40 nowych produktów dla niemowląt ?BOBO FRUT? oraz produktów dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży ?JUNIOR FRUT?, a także wielu wdrożonych nowych technologii. Jej osiągnięcia w tym zakresie znalazły potwierdzenie m.in. w czterech nagrodach zespołowych Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu. Autorka 20 publikacji w prasie technicznej, 25 norm zakładowych i licznych materiałów szkoleniowych. Inicjatorka i organizatorka licznych narad i konferencji naukowo-technicznych oraz kursów specjalistycznych, aktywny rzeczoznawca oraz dobry, zweryfikowany wykładowca. Od 1959 r. członek SITSpoż. stale aktywny i przyczyniający się do uzyskania bardzo dobrych wyników i wysokiego poziomu organizacyjnego OW SITSpoż. w Rzeszowie i jego ogniw. Była m.in. przewodniczącą Koła Zakładowego (1960-1968), przewodniczącą i wiceprzewodniczącą Wojewódzkiej Sekcji Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Rzeszowie (1968-1982) oraz przewodniczącą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SITSpoż w Rzeszowie (1983-1990). Była wiceprzewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej SITSpoż. w Warszawie (1994-1998). Od 1990 roku do chwili obecnej pełni funkcję sekretarza Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego SITSpoż. w Rzeszowie. Za działalność zawodową i stowarzyszeniową odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. W 1994 roku uzyskała godność Członka Honorowego SITSpoż.