Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Edmund KOŚNIK
Kontakt

Informacje: (ur. w 1935 r.)
Kol. mgr Edmund Kośnik jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki oraz Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie. Pracuje zawodowo od 1957 roku, w tym przez wiele lat (1958-1992) w Centralnych Piwnicach Win Importowanych w Toruniu. Kolejno był zatrudniony na stanowiskach brygadzisty pielęgnacji win, mistrza, starszego mistrza, kierownika technicznego, zastępcy dyrektora do spraw technicznych i w latach 1974-1992 dyrektora zakładu. Zaangażowany w rozbudowę CPWI w Toruniu (1986-1990) i przekształcenie w samodzielne przedsiębiorstwo ?Torwin?, następnie w spółkę Skarbu Państwa (1991) i w spółkę z o.o. Agros Holding Warszawa (1992). W latach 1992-1998 pracował w Toruniu, jako przedstawiciel zagranicznej firmy ?Badel 1862 Zagrzeb? na Polskę. W pracy zawodowej wykazał się znakomitą znajomością problematyki winiarskiej oraz podejmowaniem nowatorskich inicjatyw w doskonaleniu technologii produkcji i organizacji pracy, a także w kształtowanie postaw i procesów społecznych. Ma również szczególne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości i racjonalizacji. Zgłosił i wdrożył sam lub z udziałem innych osób osiem projektów racjonalizatorskich a także opracowań dotyczących pełnej modernizacji, rozbudowy jak również nowych technik i technologii win i wyrobów winiarskich. Za powyższą działalność otrzymał m.in. I stopień specjalizacji inżynierskiej NOT z zakresu technologii winiarstwa (1989). Jest rzeczoznawcą i ekspertem z branży winiarskiej oraz członkiem Międzynarodowej Federacji Win i Alkoholi FIVS w Paryżu, z inicjatywy której bierze udział w unifikacji dla Polski stawek celnych i podatkowych oraz w dostosowaniu przepisów winiarskich do wymogów Unii Europejskiej. Corocznie organizuje ogólnopolskie i lokalne konkursy winiarskie. Od 2002 roku do chwili obecnej członek Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizator i założyciel Krajowej Rady Winiarstwa (obecnie Krajowej Rady Winiarstwa i Miodosytnictwa) przy SITSpoż. i jej przewodniczący od 1991 roku do chwili obecnej. Członek SITSpoż. od 1963 roku. M.in. był przewodniczącym Koła Zakładowego w CPWI (1969-1976), przewodniczącym Komisji Koordynacyjnej Stowarzyszenia w Oddziale Rejonowym w Toruniu (1970-1975), a od 1975 roku nieprzerwanie aż do dnia dzisiejszego, przez 30 lat, pełni funkcję członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia i przewodniczącego Oddziału SITSpoż. w Toruniu, który również dzięki ogromnemu osobistemu wkładowi Jego pracy społecznej należy stale do wyróżniających się i najbardziej aktywnych Oddziałów naszego Stowarzyszenia. W swej pracy społecznej zwrócił szczególną uwagę m.in. na rozwój ruchu wynalazczego, szkolenie kadr technicznych oraz budowę i rozbudowę istniejących zakładów w woj. toruńskim. Wokół wspólnych zadań społecznych skupił liczną kadrę działaczy i bardzo sprawnie kieruje ich pracą. Za osiągnięcia zawodowe i społeczne wyróżniony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką ?Zasłużony dla Torunia i Województwa Toruńskiego?, a także Złotą Odznaką NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nadało Mu najwyższą Godność - Członkostwo Honorowe.