Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Witold KOSTRO
Kontakt

Informacje: (ur. w 1928 r.)
Kol. inż. Witold Kostro ukończył studia wyższe na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej, pracując - już w czasie studiów - jako asystent u prof. dr. W. Pezackiego w Zakładzie Technologii Mięsa PŁ. Następnie podjął pracę w Zakładach Mięsnych w Poznaniu oraz w Zakładach Przemysłu Paszowego w Łodzi i Warszawie. Pracował kolejno na różnych stanowiskach od praktykanta do mistrza, kierownika produkcji, naczelnika wydziału i zastępcy dyrektora do spraw technicznych. Przeniesiony służbowo do pracy w Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu, po jego reorganizacji przechodzi do pracy w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w którym do 1987 r. zajmował odpowiedzialne stanowisko wicedyrektora Departamentu Przetwórstwa Spożywczego. Członek SITSpoż. od 1954 r. W ciągu pięćdziesięcioletniej pracy stowarzyszeniowej był m.in. przewodniczącym Koła Zakładowego, wiceprzewodniczącym Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie (przez 22 lata), a następnie jego przewodniczącym przez dwie kadencje (1983-1986 i 1987-1990). W 1990 r. zgromadzenie delegatów Oddziału SITSpoż. w Warszawie nadało Mu tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu Oddziału. W Zarządzie Głównym SITSpoż. był członkiem wielu komisji i komitetów oraz członkiem Prezydium. Uczestniczył jako delegat w pięciu kolejnych Kongresach Techników Polskich. Za działalność zawodową i społeczną uzyskał wiele odznaczeń i wyróżnień, w tym m.in. Krzyż Kawalerski OOP, Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Warszawy oraz Złotą Odznakę Honorową NOT i Honorową Odznakę SITSpoż. Godność Honorowego Członka SITSpoż. otrzymał w 1994 roku.