Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Anatol KONOWAŁOW
Kontakt

Informacje: (ur. w 1918 r.)
Kol. inż. Anatol Konowałow, inżynier-technolog środków spożywczych, w ciągu swej długoletniej pracy zawodowej (1945-1982) pracował m.in. na stanowiskach kierowniczych w gorzelni w Bąkowej Górze, pow. Radomsko, w przemyśle rolnym PGR w Lublinie, w przemyśle drobiarskim i w ?Społem? w Siedlcach. Jest autorem kilkudziesięciu wdrożonych projektów racjonalizatorskich o dużych efektach technicznych i ekonomicznych. Jest też właścicielem dwóch patentów wynalazczych i jednego wzoru użytkowego. Członek SITSpoż od 1948 r. początkowo w Oddziale Wojewódzkim w Łodzi, potem w Lublinie, Warszawie a od 1975 r. do chwili obecnej w Siedlcach. W latach 1963-1971 pełnił funkcję przewodniczącego Koła przy Zakładach Drobiarskich, przez 12 lat (1978-1990) był przewodniczącym Oddziału Wojewódzkiego SITSpoż. w Siedlcach. Uczestniczył jako delegat w XX i XXI Kongresie Techników Polskich. Za pracę zawodową, udział w rozwoju przemysłu spożywczego oraz wieloletnią pracę społeczną w Stowarzyszeniu otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę Honorową NOT i Odznakę Honorową SITSpoż. Jest też członkiem honorowym Rady Wojewódzkiego Oddziału NOT w Siedlcach. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1990 roku.