Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Ryszard KANIA
Kontakt

Informacje: (ur. w 1938 r.)
Kol. mgr Ryszard Kania po ukończeniu w 1960 roku Państwowej Szkoły Technicznej w Łodzi uzyskał tytuł technika technologa, a w 1977 r. po odbyciu studiów wyższych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał dyplom magistra, specjalizując się w ekonomice przemysłu. Uzyskał też I stopień specjalizacji zawodowej inżyniera w dziedzinie przetwórstwa rolno-spożywczego (technologia mięsa) oraz ukończył Kurs Biznesu i Zarządzania w Międzynarodowej Szkole Menedżerów. Od 1960 r. do 1996 r. pracował w przemyśle mięsnym (przez wiele lat w OPPMs w Łodzi). Pracę rozpoczął w Zakładach Mięsnych w Pabianicach jako stażysta, a następnie zajmował odpowiedzialne funkcje m.in. technologa, starszego mistrza produkcji eksportowej i krajowej oraz kierownika produkcji. W 1968 r. został przeniesiony do Zakładów Mięsnych w Łodzi na stanowisko kierownika zakładu, a w 1970 r. objął kierownictwo nowej inwestycji - największego, nowoczesnego przetwórczego zakładu mięsnego o zatrudnieniu 400 osób. W 1976 r. kierownik działu organizacji i nadzoru produkcji w OPPMs w Łodzi, a w latach 1978-1988 dyrektor największego Zakładu Mięsnego w Łodzi, zatrudniającego 1600 osób. Po reorganizacji przemysłu mięsnego pracował również na kierowniczych stanowiskach tej branży na terenie woj. łódzkiego (1988-1992). W 1992 r. podjął pracę w Zakładach Mięsnych CONSTAR w Starachowicach, jako kierownik wydziału produkcji przetwórczej, a w 1993 r. Rada Nadzorcza powołała Go na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego Zakładów Mięsnych CONSTAR, które pod Jego kierunkiem znacznie umocniły swoją pozycję zarówno na rynku krajowym, jak w EWG i USA. Potwierdzeniem wysokiej pozycji tej firmy, przez Niego kierowanej, było otrzymanie przez CONSTAR w 1995 r. prestiżowej nagrody ?Srebrny As? za całokształt działalności. Od 1996 do 1999 r. był V-Prezesem Prochowickich Zakładów Drobiarskich ANIMEX. W całym okresie swej pracy zawodowej inicjator, pomysłodawca i rzeczoznawca w dziedzinie technologii mięsa, jej unowocześnienia oraz zwiększenia produkcji krajowej i eksportowej. Racjonalizator produkcji, autor kilkudziesięciu projektów racjonalizatorskich m.in. w zakresie nowych asortymentów mięsnych, mechanizacji pracy i usprawnień organizacji produkcji. Działacz SITSpoż. od 1960 roku, był m.in. przez dwie kadencje (1986-1994) przewodniczącym Oddziału naszego Stowarzyszenia w Łodzi, a w latach 1990-1994 wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego SITSpoż. Długoletni członek Rady Programowej czasopisma ?Gospodarka Mięsna?, obecnie wiceprzewodniczący Zarządu OW w Łodzi i członek Zarządu Sekcji Przemysłu Mięsnego ZG. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. Godność Członka Honorowego SITSpoż. otrzymał w 2004 roku