Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Włodzimierz KAMIŃSKI
Kontakt

Informacje: (ur. w 1924 r.)
Kol. prof.dr hab. Włodzimierz Kamiński tytuł magistra praw uzyskał w 1947 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor praw (1948), doktor nauk rolno-leśnych (1961), doktor habilitowany ekonomiki rolnictwa (1965).Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1973 roku, a profesora zwyczajnego w 1980. W 1999 r. Uniwersytet Jagielloński odnowił Jego uzyskany przed 50 laty doktorat, a SGGW w 2000 r. nadała Mu godność doktora honoris causa. Członek honorowy Węgierskiego Towarzystwa Naukowego Przemysłu Spożywczego (1977), członek zagraniczny Akademii Rolnictwa Francji (1986), członek honorowy Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa (1987), członek Nowojorskiej Akademii Nauk (1995). Pracę zawodową rozpoczął w 1948 r.
w Państwowej Centrali Handlowej, potem m.in. pracował w przemyśle chłodniczym (1951-1955), w Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu był dyrektorem Dep. Planowania (1957-1968), utworzył Dep. Studiów i Rozwoju (1969-1980) i Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego (1980-1982). Jednocześnie w latach 1959-1992 pracował w SGGW, prowadząc wykłady z ekonomiki i organizacji przemysłu spożywczego oraz polityki żywienia. Wypromował 138 magistrów i inżynierów oraz dziewięciu doktorów. W 1990 roku był p.o. dyrektorem Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W latach 1997-2009 pracował w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej, m.in. jako Prorektor ds. Nauki. Jego prace dotyczą ekonomiki przemysłu spożywczego oraz gospodarki żywnościowej, a zwłaszcza chłodnictwa żywnościowego. Ogółem na dorobek naukowy i popularyzatorski składa się ponad 600 prac, z tego ok. 300 publikacji krajowych (w tym 27 książek) i ponad 100 naukowych prac analitycznych oraz 80 referatów i publikacji zagranicznych. Kilkanaście razy wykładał w uczelniach i akademiach zagranicznych: w Belgii, Bułgarii, Francji, Niemczech, Szwajcarii i na Węgrzech. Ściśle współpracował z Międzynarodowym Instytutem Chłodnictwa w Paryżu (1960-1995), pełniąc odpowiedzialne funkcje m.in. członka
i wiceprzewodniczącego Komisji Chłodni Składowych, wiceprzewodniczącego Rady Naukowej, członka Komitetu Dyrekcyjnego oraz wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego MICh. Jest członkiem honorowym Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN. Był lub jest członkiem, wiceprzewodniczącym i przewodniczącym wielu Komitetów i Rad Naukowych, m.in. Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Centralnej Biblioteki Rolniczej, Centralnego Laboratorium Chłodnictwa itp.
Był członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma „International Journal of Refrigeration”,
jest redaktorem działowym „Postępów Nauk Rolniczych” (PAN, Warszawa). Aktywny członek SITSpoż. od 1959 roku, współzałożyciel i wieloletni wiceprzewodniczący Sekcji Przemysłu Chłodniczego.
W latach 1975-1983 członek, a następnie wiceprzewodniczący Zarządu Głównego SITSpoż. (1983-1990). Ma szczególne osiągnięcia w organizowaniu bezpośredniej współpracy z Oddziałami Wojewódzkimi oraz z zagranicą. Był głównym organizatorem międzynarodowych konferencji SITSpoż. w Warszawie: „Chłodnictwo żywnościowe” (1972) i „O dalszy rozwój i unowocześnienie przemysłu spożywczego” (1978). Jeden z autorów i koordynator jubileuszowego wydawnictwa SITSpoż.
na 50 lecie oraz 60 lecie Stowarzyszenia. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą oraz Diamentową Odznaką Honorową NOT, nagrodą im. Prof. E. Pijanowskiego (najwyższe wyróżnienie SITSpoż), Honorową Odznaką SITSpoż, Honorowy Obywatel Skierniewic (miasta rodzinnego) - 2004r, Honorowy Członek Stowarzyszenia Ekonomistów
Rolnictwa i Agrobiznesu - 2008r., Honorowy Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego - 2011r.
oraz wieloma medalami i odznakami resortowymi, branżowymi i regionalnymi.
Otrzymał też medale, odznaki i wyróżnienia zagraniczne, w tym m.in. Francuski Krzyż Oficerski „Za Zasługi dla Rolnictwa” (Croix d’Officier de l’Ordre du Mérite Agricole). Wyróżniony (łącznie) sześcioma nagrodami naukowymi Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 1999 roku otrzymał prestiżową nagrodę naukową w światowym konkursie Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa za pracę w języku angielskim i francuskim p.t.: „Chłodnictwo i gospodarka żywnościowa świata u progu XXI wieku”. Jest kombatantem-żołnierzem Armii Krajowej, za działalność w Ruchu Oporu był w czasie okupacji dwukrotnie aresztowany przez gestapo, a w październiku 1943 r. skazany na śmierć, cudem uniknął egzekucji. Był też wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Posiada Krzyż Armii Krajowej i inne odznaki za walkę o niepodległość. Jest członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką. Godność Członka Honorowego SITSpoż. otrzymał w 1998 roku.