Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Marian KAJOR
Kontakt

Informacje: (ur. w 1932 r.)
Kol. inż. Marian Kajor ukończył studia wyższe w 1958 roku na Wydziale Rolnym Akademii Rolniczej w Krakowie. Przez wiele dziesięcioleci związany z przemysłem mięsnym, m.in. w latach 1947-1952 praktyka zawodowa w ZMs Bielsko-Biała na stanowisku czeladnika rzeźniczego. Posiada I stopień specjalizacji zawodowej inżyniera w dziedzinie przetwórstwa rolno-spożywczego, w specjalizacji technologia mięsa. Po ukończeniu studiów ponownie podjął pracę zawodową w Zakładach Mięsnych w Bielsku-Białej, zajmując różne odpowiedzialne funkcje w nadzorze produkcyjnym, następnie był zastępcą dyrektora ds. zaopatrzenia i zbytu (1958-1972). W 1972 r. służbowo przeniesiony do nowo uruchamianych Zakładów Mięsnych w Rybniku na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw produkcji. Przez wiele lat (1974-1989) był dyrektorem tych zakładów. W latach 1989-1993 był Prezesem Zarządu Zakładów Mięsnych w Rybniku ROW spółka z o.o. Wniósł znaczący osobisty wkład pracy organizacyjno-technicznej w rozbudowę, modernizację i postęp technologiczny, szczególnie w produkcji eksportowej w Zakładach Mięsnych w Bielsku-Białej i w Rybniku, przyczyniając się do rozwoju i unowocześnienia przemysłu mięsnego na tym terenie, osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej, uruchomienia 20 sklepów fabrycznych i stworzenia dla załogi korzystnych warunków socjalno-bytowych. Członek SITSpoż. od 1958 r. Był m.in. członkiem Koła Zakładowego w Zakładach Mięsnych w Bielsku-Białej, następnie członkiem Zarządu tego Koła oraz przewodniczącym Komisji Ogólnej w Radzie Wojewódzkiej NOT w Bielsku-Białej. Przez 25 lat (1969-1994) tj. przez kilka kolejnych kadencji przewodniczący Zarządu Oddziału SITSpoż. w Katowicach i członek Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia. Następnie został wybrany honorowym przewodniczącym OW SITSpoż. w Katowicach. Członek Rady Wojewódzkiej i przewodniczący Komisji Rewizyjnej NOT w Katowicach. Delegat SITSpoż. na 4 kolejne Kongresy Techników Polskich, rzeczoznawca i zweryfikowany wykładowca. Przyczynił się do dynamicznego rozwoju przemysłu spożywczego i ruchu stowarzyszeniowego w województwie katowickim. Zorganizował wiele Kół Zakładowych oraz Oddziały SITSpoż. w Bielsku-Białej i Częstochowie. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej otrzymał kilkadziesiąt odznaczeń, odznak i dyplomów w tym m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia PRL, Przodownik Pracy, Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego, Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Zasłużony w rozwoju woj. katowickiego, Zasłużony dla Rybnika, Działacz Związku Zawodowego, Przyjaciel Dziecka, Dyplom uznania za wybitne zasługi i wieloletnią działalność w dziedzinie popularyzacji i rozwoju techniki w woj. katowickim i in. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1998 roku.