Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Michał JANKIEWICZ
Kontakt

Informacje: Kol. mgr Michał Jankiewicz ukończył wyższe studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskując tytuł magistra praw. Całą swoją wieloletnią, rozpoczętą w 1947 roku pracę zawodową poświęcił przemysłowi zbożowo-młynarskiemu na terenie Lubelszczyzny. Początkowo był laborantem, a następnie kierownikiem laboratorium oraz kierownikiem Działu Produkcji w Młynie Nr 1 ?Społem? w Lublinie a w latach 1963-1976 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. technicznych w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w Lublinie. Współinicjator i realizator rozbudowy bazy surowcowo-magazynowej przemysłu zbożowo-młynarskiego Lubelszczyzny oraz budowy Wytwórni Makaronu w Lublinie, a następnie jej przebudowy i modernizacji. Z Jego aktywnym udziałem zostały wybudowane elewatory zbożowe w Łukowie i Werbkowicach oraz rozbudowane w Trawnikach i Zamościu; łączna pojemność elewatorów wzrosła o 130 tys. ton, a zdolność przemiałowa młynów Lubelszczyzny zwiększyła się do 400 t/dobę. Inicjator powstania Wydziału Technologii Młynarstwa w Technikum Przemysłu Spożywczego w Lublinie i wieloletni wykładowca. Wydział ten ukończyło kilkuset absolwentów. Członek SITSpoż. od 1957 roku, założyciel Koła Zakładowego przy PZZ oraz wieloletni członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego naszego Stowarzyszenia w Lublinie. Od 1983 roku wieloletni członek Prezydium Zarządu Oddziału SITSpoż. w Lublinie. Dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu podejmowane są liczne akcje i imprezy. M.in. zorganizował dwie krajowe wycieczki techniczne do zaprzyjaźnionych zakładów, na Wystawę ?Polagra? oraz techniczne wyjazdy zagraniczne do Paryża i do Włoch (ze zwiedzaniem Zakładu Produkcji Opakowań). Jest przewodniczącym Koła Seniorów SITSpoż. oraz przewodniczącym Rady Seniorów przy RW NOT w Lublinie. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką ?Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego?, Odznaką ?Za Zasługi dla Lubelszczyzny?, Złotą i Srebrną Odznaką NOT, Honorową Odznaką oraz Medalami 40-lecia i 50-lecia SITSpoż. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1998 roku.