Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Danuta JANIK
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Danuta Janik w 1961 roku ukończyła studia wyższe w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie, specjalizując się w ichtiologii. Od tego czasu nieprzerwanie do chwili obecnej pracuje w przemyśle gastronomicznym i garmażeryjnym na terenie Łodzi, zajmując kierownicze stanowiska w: przetwórni garmażeryjnej Centrali Rybnej (1961-1965), Zakładzie Odbioru Jakościowego Towarów (1965-1972), Przedsiębiorstwie Przemysłu Gastronomicznego (1972-1976), COBR Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych (1976-1989) i Hotelu ?Grand? Orbis S.A. (od 1990 r.). Jednocześnie w latach 1983-1987 była wykładowcą w Zakładzie Technologii Żywności Pochodzenia Morskiego w Akademii Rolniczej w Szczecinie. Dorobek zawodowy Kol. Janik jest znaczący. Autorka 20 prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, głównie z zakresu organizacji pracy zakładów gastronomicznych oraz techniki i technologii zorganizowanego żywienia. Jest autorką wydawnictwa ?Dobra Praktyka Higieniczna i Produkcyjna w Gastronomii z elementami HACCPÓ (2004 r.). Rzeczoznawca ds. jakości ryb i przetworów, jest też rzeczoznawcą SITSpoż. W 1989 r. uzyskała I stopień specjalizacji zawodowej inżyniera. Członek SITSpoż. od 1977 roku, była przez trzy kadencje przewodniczącą Koła Zakładowego przy COBR Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych. Od 1983 r. do dzisiaj pracuje w Zarządzie Oddziału SITSpoż. w Łodzi, początkowo jako przewodnicząca Komisji Organizacyjnej, a następnie jako członek Prezydium, w latach 1990-1994 wiceprzewodnicząca, a w latach 1994-2006 przewodnicząca Zarządu Oddziału SITSpoż. w Łodzi. Członek Prezydium Łódzkiej Rady Federacji SNT NOT. Była też członkiem Komitetu Gospodarki Żywnościowej NOT i członkiem Zarządu Sekcji Żywienia Człowieka przy Zarządzie Głównym naszego Stowarzyszenia. Na XXVII Krajowym Zjeździe SITSpoż. przedstawiła opracowany przez siebie memoriał w sprawie żywienia zorganizowanego. Wykazuje ogromne zaangażowanie, wielką rzeczowość i szczególną sumienność w pracy społecznej. Obecnie jest wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego SITSpoż. w Warszawie, wybraną na 3 kadencje (1994-1998, 1998-2002, 2002-2006). Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką m. Łodzi, Odznakami ?Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego? i ?Zasłużony Pracownik Handlu? oraz Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nadało Jej najwyższą Godność - Członkostwo Honorowe.