Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Jerzy HETMAŃSKI
Kontakt

Informacje: Kol. dr inż. Jerzy Hetmański ukończył w 1961 roku studia wyższe na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej b. WSE we Wrocławiu uzyskując bezpośrednio po studiach tytuł magistra inżyniera. W 1978 roku obronił pracę doktorską na tymże Wydziale AE we Wrocławiu i uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Przez cały, wieloletni okres swej pracy zawodowej po szkole zakładowej (1952-1998) pracował w Browarach Tyskich na różnych odpowiedzialnych stanowiskach, m.in. był kierownikiem kontroli jakości, głównym inżynierem oraz kierownikiem Browaru. Racjonalizator produkcji, autor wielu wniosków racjonalizatorskich. Brał aktywny udział w opracowywaniu nowych technologii oraz wdrażaniu systemów kontroli jakości. Członek SITSpoż. od 1953 roku. Pracę stowarzyszeniową rozpoczął w Kole Zakładowym przy Browarach Tyskich i przez kilka kadencji był jego przewodniczącym. Pracował i nadal pracuje w Zarządzie Śląskiego Oddziału SITSpoż., był jego skarbnikiem i wiceprzewodniczącym, a obecnie - od kilku lat - pełni odpowiedzialną funkcję przewodniczącego Zarządu tego Oddziału. W kadencji 1998 - 2002 i 2002-06 jest członkiem Prezydium Zarządu Głównego SITSpoż. Za działalność zawodową i społeczną odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą i Srebrną Odznaką NOT, Honorową Odznaką SITSpoż., Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu. W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nadało Mu najwyższą Godność - Członkostwo Honorowe.