Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Tadeusz GOLIK
Kontakt

Informacje: Kol. Tadeusz Golik posiada średnie wykształcenie techniczne. Jest wybitnie zasłużony w realizacji postępu technicznego w Śląskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych w Bielsku-Białej. Efektem jego wieloletniej pracy na stanowiskach głównego mechanika i kierownika inwestycji w macierzystym zakładzie pracy (1949-1981) była sukcesywna rozbudowa i modernizacja zakładu, co pozwoliło wielokrotnie zwiększyć jego zdolność produkcyjną. Opracował i zrealizował szereg projektów racjonalizatorskich oraz prac projektowych, związanych z planowaną wielokrotnie w różnych wersjach budową zakładu odtworzeniowego wytwórni. Członek SITSpoż. od 1951 roku. Początkowo działał na szczeblu Koła Zakładowego, a następnie, w latach 1962-1975 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Oddziału SITSpoż. woj. katowickiego z siedzibą w Bielsku-Białej. Od 1975 r. i nadal jest sekretarzem Zarządu Oddziału Terenowego SITSpoż. w Bielsku-Białej. W pracy stowarzyszeniowej wyróżnia się dużą ofiarnością i sumiennością, biorąc czynny udział we wdrażaniu wiedzy technicznej. Za pracę zawodową i społeczną odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką NOT, Honorową Odznaką SITSpoż., Medalem 40-lecia PRL i in. W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nadało Mu najwyższą Godność - Członkostwo Honorowe.