Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Andrzej GŁOWACKI
Kontakt

Informacje: Kol. inż. Andrzej Głowacki w 1952 roku ukończył studia wyższe na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej. Długoletnią pracę zawodową w przemyśle spożywczym rozpoczął bezpośrednio po studiach. W latach 1952-1978 pracował w różnych jednostkach przemysłu koncentratów spożywczych. Początkowo był inspektorem w Dziale Produkcji Zarządu Przemysłu Kawowego i Środków Odżywczych w Warszawie, potem głównym inżynierem w Wytwórni Środków Odżywczych w Łodzi, kierownikiem Zakładu Produkcji Makaronu w Malborku, a następnie zastępcą dyrektora do spraw technicznych w Zakładach Koncentratów Spożywczych w Opolu. W okresie 1978-1988 był zastępcą dyrektora do spraw technicznych w Przedsiębiorstwie Przemysłu Chłodniczego w Opolu, a w latach 1988-1995 prezesem Spółki ?Opolmador? w Opolu (produkcja i eksport mrożonych owoców i warzyw). Posiada znaczące osiągnięcia techniczne, jest też m.in. współtwórcą projektu racjonalizatorskiego: ?Modernizacja wydziału konserw?. W przemyśle koncentratów spożywczych przeprowadził rozbudowę, modernizację i uruchamianie linii technologicznych w zakładach w Łodzi i Malborku, a w zakładach w Opolu zmodernizował wydziały produkcji konserw i prażenia kawy oraz nadzorował budowę pierwszych w kraju oddziałów produkcji odżywek dla dzieci ?BEBIKOÓ i kawy instant ?INKAÓ. W przemyśle chłodniczym m.in. przyczynił się do uruchomienia produkcji mrożonych wyrobów kulinarnych oraz rozwoju eksportu mrożonych owoców i warzyw. Laureat nagrody zespołowej w Krajowym Konkursie ?O jakość wyrobów przemysłu spożywczego? (1970) za pracę p.t. ?Opracowanie optymalnych parametrów sterylizacji konserw dla dzieci?. Otrzymał też od Zarządu OW NOT w Opolu nagrodę za opracowanie i wdrożenie do produkcji odżywek BEBIKO (1976) i wyróżnienie za zastosowanie nowej technologii prażenia zbóż do produkcji ekstraktów kawowych (1977). Członek SITSpoż. od 1952 roku; przez wiele kadencji w Zarządzie OW naszego Stowarzyszenia w Opolu był przewodniczącym (1963-1972, 1978-1993 i 1998-2006) lub wiceprzewodniczącym (1972-1978), łącznie przez blisko 40 lat czynnie wpływając na rozwój działalności społecznej w przemyśle spożywczym na terenie woj. opolskiego. Był też członkiem Rady OW NOT w Opolu oraz członkiem Zarządu Sekcji Przemysłu Chłodniczego przy Zarządzie Głównym SITSpoż. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż., posiada też odznakę Zasłużonego Opolszczyźnie, Zasłużonego Pracownika Przemysłu Spożywczego i in. Godność Członka Honorowego SITSpoż. otrzymał w 2002 roku.