Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Zenon Jeznach

Informacje: Zenon Jeznach urodził się w 1947 r . w Jezioranach, z wykształcenia mgr inż. technolog mleczarstwa żywności. W 1972 r. wstąpił do Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Od 1986 do 1995 r pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. W latach 1995 do 2004 r przewodniczący OR SITSpoż. /Członek Zarządu Głównego/, od 2001 do 2004 r członek Komisji Rewizyjnej FSNT NOT Rady w Częstochowie, od 2004 do 2014 r . członek Zarządu SITSpoż., od 2014 r. nadal wiceprzewodniczący OR SITSpoż. Wpisany do Księgi Zasłużonych Działaczy NOT, uczestniczy w działaniach Komisji NOT ds. Seniorów FSNT NOT Rady w Częstochowie. Bierze aktywny udział w pracach związanych z organizacją corocznego Dnia Spożywców organizowanego przez OR SITSpoż. w ramach Dni Techniki Regionu Częstochowskiego. Był prelegentem kilku doniesień z zakresu techniki i problemów Przemysłu Spożywczego.
Pozostałe odznaczenia to m.in. Państwowy Zloty Krzyż Zasługi nadany w 2001r.,srebrna
i złota odznaka SNT, srebrna i złota odznaka Honorowa NOT nadana w 1989r.,brązowa odznaka za zasługi dla woj. Częstochowskiego otrzymana w 1988r.