Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Jadwiga Kierat

Informacje: Jadwiga Kierat urodzona w 1935 r. w Częstochowie z wykształcenia inżynier technolog rolno-spożywczy. Data wstąpienia do SNT SITSpoż – 1961r. Od 1961 do 1972 skarbnik
koła SITSpoż. przy OSM Częstochowa. Od 1972 do 1986 przewodnicząca Koła
SITSpoż przy OSM Częstochowa, od 1986 do chwili obecnej członek Zarządu OR SITSpoż.
Była założycielką koła SITSpoż. w 1961 r. przy OSM Częstochowa.
Wpisana do Księgi Zasłużonych Działaczy NOT, uczestniczy w działaniach Komisji
NOT ds. Seniorów FSNT NOT Rady w Częstochowie. Bierze aktywny udział w pracach związanych z organizacją corocznego Dnia Spożywców organizowanego przez OR
SITSpoż. w ramach Dni Techniki Regionu Częstochowskiego.
Otrzymane odznaczenia to m.in. Państwowy Srebrny Krzyż Zasługi nadany w 1986r.,brazowa odznaka za zasługi dla woj. Częstochowskiego Krzyż Zasługi nadany w 1986r., odznaka Honorowa SITSpoż. nadana w 1980r., srebrna i złota odznaka Honorowa NOT nadana
w 1990r oraz 2012r., odznaka Zasłużony dla Spółdzielczości Mleczarskiej otrzymana w 1984r., Zasłużony Senior Stowarzyszenia SITSpoż otrzymana w 1995r.