Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Marian Remiszewski

Informacje: Kol. MARIAN REMISZEWSKI urodził się w 1946 r. w Poznaniu. W 1970 r. ukończył Wydział Technologii Rolno-Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu. Tytuł naukowy doktora otrzymał w 1980 r. na Politechnice Łódzkiej na podstawie pracy doktorskiej „Hydroliza enzymatyczna surowców
i produktów skrobiowych”. Swoje zawodowe życie związał z przemysłem ziemniaczanym
i skrobiowym, pracując w resortowych placówkach naukowo-badawczych: w Centralnym Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego (1970-1993, kierownik pracowni, docent), Centralnym Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych (1993-2002, dyrektor). Od 2003 roku do końca zawodowej kariery (2016) był dyrektorem Oddziału (od 2014 Zakładu) Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (od 2010 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego Instytutu). Prof. Marian Remiszewski ma imponujący dorobek naukowy i zawodowy, m. in. jest autorem lub współautorem 57 publikacji naukowych, autorem 38 opracowanych naukowo technologii, które zostały wdrożone do praktyki przemysłowej. Posiada 34 patenty oraz jest autorem 10 zgłoszeń patentowych i 34 projektów racjonalizatorskich.
Kol. MARIAN REMISZEWSKI należy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego od 1970 r. pełniąc funkcje w różnych ogniwach statutowych:
w latach 1982-1994 był przewodniczącym koła NOT, w latach 1984-1994 był wiceprzewodniczącym Sekcji Ziemniaczanej przy Zarządzie Głównym SITSpoż, od 1984 do 1990 był członkiem Zarządu Oddziału SITSpoż w Poznaniu, od 1994 r. nieprzerwanie do chwili obecnej pełni funkcję przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Oddziału SITSpoż.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej kol. MARIAN REMISZEWSKI otrzymał m. in. Odznakę Honorową SITSpoż (1984), Srebrną Odznakę Honorową NOT (1988), Złotą Odznakę Honorową NOT (2006) oraz Srebrny Krzyż Zasługi (1986) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2012). Za osiągnięcia badawcze i technologiczne został wyróżniony 58 nagrodami różnego typu, m.in. Nagrodą Wojewódzką NOT I i II stopnia. Jest również zdobywcą wielu medali na międzynarodowych wystawach wynalazków.