Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Krystyna Romanowska

Informacje: Kol. mgr inż. KRYSTYNA ROMANOWSKA urodziła się w Poznaniu, gdzie w 1969 roku ukończyła studia na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu otrzymując tytuł mgr inż. technologii rolno-spożywczej. Po studiach podjęła pracę w branży ziemniaczanej i przez 25 lat uczestniczyła we wdrażaniu postępu technicznego i opracowywaniu nowych rozwiązań technicznych oraz nowych preparatów, szczególnie dla przemysłu papierniczego
i włókienniczego. Była współautorką wniosków racjonalizatorskich, brała aktywny udział we wdrażaniu nowych technologii, w zakładach ziemniaczanych oraz u odbiorców nowych wyrobów. Od 1996 – 1999 roku była Prezesem PPHU „Maltex” S.A. produkującym słód dla przemysłu piwowarskiego. Od 1999 roku do chwili obecnej pracuje na stanowiskach kierowniczych w firmie CELIKO Sp. z o.o. zajmując się technologią i produkcją nowoczesnych koncentratów spożywczych.
Kol. KRYSTYNA ROMANOWSKA jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Spożywczego od 1969 roku, pełniąc funkcje w różnych ogniwach statutowych:
w latach 1978-1993 była przewodniczącą koła NOT w Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego, a od 2006 roku do chwili obecnej jest przewodniczącą koła Miejskiego przy Oddziale SITSpoż. W latach 2002-2010 pełniła funkcję przewodniczącej komisji organizacyjnej przy Oddziale SITSpoż, od 1998 r. do chwili obecnej jest członkiem Zarządu Oddziału SITSpoż w Poznaniu.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej kol. KRYSTYNA ROMANOWSKA otrzymała m. in. Odznakę Honorową SITSpoż (1984), Srebrną Odznakę Honorową NOT (1981) oraz Złotą Odznakę Honorową NOT (2010). Posiada również Brązowy Krzyż Zasługi (1984).