Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Edmunt Flaczyk

Informacje: Kol. mgr inż. EDMUND FLACZYK urodził się w 1942 r. Ukończył Technikum Chemiczne w Poznaniu (1961) oraz zdobył tytuł mgr inż. na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu (1966). Ukończył również studium podyplomowe na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu (1975) oraz 3-letni kurs dla rezerwy kadrowej na stanowiska dyrektorów przedsiębiorstw (1978). Całe zawodowe życie związał z sektorem mięsnym.
W Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Poznaniu przeszedł wszystkie szczeble kariery, do dyrektora Przedsiębiorstwa (1990-1991) i prezesa Zarządu Spółki POZMEAT(1991-1998), którą w 1997 r. wprowadził na Giełdę Papierów Wartościowych jako jedną z pierwszych
w branży mięsnej. Jest samodzielnym autorem modernizacji dwóch masarń, wydatnie przyczynił się do rozbudowy i modernizacji zakładów mięsnych w Gnieźnie i Obornikach, uczestniczył w projektowaniu i nadzorował inwestycję nowego kombinatu mięsnego, który powstał w Robakowie k. Poznania. Od roku 1998 do przejścia na emeryturę w 2004 r. był dyrektorem poznańskiego Oddziału firmy ubezpieczeniowej „Agropolisa” S. A .
Kol. EDMUND FLACZYK jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego od 1976 r., pełniąc funkcje w różnych ogniwach statutowych:
w latach 1977-1978 był przewodniczącym koła NOT, w latach 1978-1987 był członkiem Zarządu Wielkopolskiego Oddziału SITSpoż w Poznaniu, od 1987 r. do chwili obecnej pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej kol. EDMUND FLACZYK otrzymał m. in. Odznakę Honorową SITSpoż (1984), Srebrną Odznakę Honorową NOT (1988) oraz Złotą Odznakę Honorową NOT (2006) . Posiada również Złoty Krzyż Zasługi (1986).