Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Sadkiewicz

Informacje: Kol. Prof. dr hab. Inż. Kazimierz Sadkiewicz / ur. w 1929r. / ukończył Wydział Przemysłu Rolnego Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi / 1952r. / oraz Wydział Rolny Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu /1961r. /. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1961r.
a doktora habilitowanego w 1986r. W 1992r. został mianowany na stanowisko profesora
w Zakładzie Badawczym Przemysłu Piekarskiego a w 2010r otrzymał tytuł Profesora Nauk Technicznych.
Pracę zawodową rozpoczął w 1952r. jako kierownik Laboratorium Pomorskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Fordonie /1952-1955/, od 1969 był nauczycielem w Technikum Przemysłu Spożywczego w Bydgoszczy , następnie – kierownikiem Oddziału Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego. Obecnie jako emeryt aktywnie działa:
- pełni funkcję konsultanta naukowego w Zakładzie Badawczym Przemysłu Piekarskiego
w Bydgoszczy – jest prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Nauki i Technologii Zbóż ICC – Polska,
- aktywnie działa w Oddziale Stowarzyszenia SITSpoż.
Na Jego dorobek składa się ok. 150 prac; jest autorem lub współautorem 68 patentów, wzorów i zgłoszeń patentowych. Wdrożenia Jego projektów do praktyki przemysłowej przyniosły bardzo znaczące efekty wymierne oraz korzyści niewymierne. Autor licznych referatów wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych sympozjach oraz zjazdach naukowych i technicznych. Laureat wielu nagród.
Członek SITSpoż od 1961 roku; był m.in. przez wiele lat członkiem Zarządu Oddziału naszego Stowarzyszenia w Bydgoszczy, członkiem Prezydium Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji , prelegent i rzeczoznawca NOT, członek Zarządu Międzyzakładowego KT i R Budownictwa w Bydgoszczy oraz członek Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym SITSpoż.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotą Odznaką Honorową NOT, Honorową Odznaką SITSpoż i innymi odznakami m.in. Zasłużony dla Wynalazczości, Medal z okazji 50-lecia SITSpoż, medal za „zasługi dla postępu Polskiej Gospodarki Żywnościowej, medal za Zasługi dla Miasta Bydgoszcz, medal za szczególne zasługi dla rozwoju województwa bydgoskiego, Medal Kazimierza Wielkiego za zasługi dla Bydgoszczy, Medal Republiki Pińczowskiej i wiele innych.