Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Janusz Sarbinowski

Informacje: Kol. mgr Sarbinowski Janusz / ur. czerwiec 1934 r./ ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu /Wydział Biologii/ w 1959 r. , a także studia podyplomowe Chemii Spożywczej w Gdańsku oraz podyplomowe studia ekonomiczne w Bydgoszczy.
Pracę zawodową rozpoczął w 1959 r. w Zakładach Mięsnych w Bydgoszczy, gdzie przez wiele lat pracował jako z-ca dyrektora ds. produkcyjno – technicznych, a od 1988r.
w Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Bydgoszczy na stanowisku z-ca dyrektora ds. spraw produkcji. Od 1998 r. jako emeryt działa aktywnie w Oddziale SITSpoż i FSNT
w Bydgoszczy.
Czasie pracy zawodowej i stowarzyszeniowej był autorem lub współautorem szeregu prac naukowych , referatów oraz technicznych i technologicznych rozwiązań w przemyśle mięsnym. Prowadził bardzo owocną współpracę z Instytutem Przemysłu Mięsnego
i Tłuszczowego w Warszawie, a także z Akademią Rolniczą w Poznaniu i Olsztynie. Był autorem i współautorem opracowania receptur i technologii produkcji ponad 25 asortymentów wyrobów mięsnych głównie na eksport dla przedsiębiorstw handlu zagranicznego Animex i Baltona. Wdrożenia Jego projektów i receptur do praktyki przemysłowej przyniosły bardzo znaczące efekty wymierne oraz korzyści niewymierne.
W latach 1983 – 1989 był członkiem Rady Naukowej w Instytucie Przemysłu Mięsnego. Również był przewodniczącym Komisji Eksportu Szynek i konserw na rynki amerykańskie w Centrali HZ Animex w Warszawie, a także członkiem Rady Dyrektorów przy Prezydencie Miasta Bydgoszcz oraz zespołu przy Wojewodzie Bydgoskim do opracowania urynkowienia gospodarki żywnościowej wprowadzenia handlu w warunkach wolnego rynku. Był członkiem wielu zagranicznych delegacji Ministerstwa Gospodarki Żywnościowej i Skupu oraz C.H.Z. Animex.
Członek SITSpoż od 1959 r.; był wiele kadencji przewodniczącym koła zakładowego SITSpoż przy Zakładach Mięsnych w Bydgoszczy , a w latach 1976-1986 v-ce przewodniczącym Oddziału Wojewódzkiego SITSpoż w Bydgoszczy, następnie od 1986 do 1990r przewodniczącym tego Oddziału oraz członkiem Zarządu Głównego SITSpoż. Ponadto w latach 1983- 1988 pełnił funkcję v-ce przewodniczącego Rady Wojewódzkiej NOT w Bydgoszczy. Był aktywnym wykładowcą w zakresie techniki i technologii przetwórstwa mięsnego przy Zarządzie Głównym SITSpoż. Od 1970 r. aktywny rzeczoznawca NOT . Również członek Zarządu Sekcji Przemysłu Mięsnego.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia PRL, a także wieloma medalami resortowymi / Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu, Zasłużony dla Ministerstwa Handlu Zagranicznego / . Ponadto otrzymał Odznakę Honorową za szczególne zasługi dla rozwoju Województwa Bydgoskiego oraz Odznaką Honorową za zasługi dla miasta Bydgoszcz. Również otrzymał wyróżnienia stowarzyszeniowe:
- Srebrna i Złota Odznaka Honorowa SITSpoż
- Srebrna i Złota Odznaka Honorowa NOT
- Zasłużony dla Wynalazczości