Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Jan Oleksy

Informacje: Jan Oleksy urodził się 2 grudnia 1940 r. W roku 1965 ukończył w Moskwie
studia uzyskując tytuł magistra inżyniera przemysłu rolno-spożywczego.
Uzyskał również I i II stopień specjalizacji inżynierskiej NOT nadawanej przez prezydenta RP.
Pracę rozpoczął w 1965 w Zakładzie Badawczym Przemysłu Piekarskiego, następnie
w zakładzie piekarskim Żerań był kolejno; technologiem, kierownikiem piekarni
i dyrektorem zakładu. W następnych latach został dyrektorem piekarstwa spółdzielczego w Warszawie, założył Spółdzielnię Piekarsko-Ciastkarską
na Krakowiaków i został jej prezesem. Od roku 1980 pełnił funkcję prezesa
w spółkach polsko-duńskich i stamtąd odszedł na emeryturę.
Do SITSpoż. wstąpił w roku 1965. Pełnił wiele różnych funkcji. Był m.in. członkiem Prezydium ZG SITSpoż. od 1982 do 1994r., był współzałożycielem Sekcji
Młynarsko-Piekarskiej przy OW SITSpoż. w Warszawie i jej przewodniczącym
w latach 1980-1989, członkiem zarządu Mazowieckiego Oddziału SITSpoż. od 1998 do 2016 roku oraz jest członkiem Klubu Seniora i Środowiska działającym
przy Oddziale. Jest rzeczoznawcą SITSpoż od 1980 roku.
Za swoją działalność zawodową i społeczną odznaczony został Odznaką Honorową SITSpoż. (1984r.), Srebrną Odznaką NOT (1986r.), Złotą Odznaką NOT (1990r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1988r.), Srebrną Odznaką „Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego (1986r.),Odznaką Przyjaciel Dziecka i innymi.
W 2006 roku otrzymał tytuł Zasłużonego Seniora SITSpoż.
Kol. Jan Oleksy zasługuje na nadanie mu godności członka Honorowego SITSpoż.