Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Halina Makała

Informacje: Halina Makała – jest pracownikiem Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie. Od 1980 r., pracowała w Instytucie Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego kolejno na stanowiskach: specjalista, starszy specjalista, asystent, adiunkt, zaś od 2009r. po restrukturyzacji jest pracownikiem naukowym Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie. Brała i bierze czynny udział w licznych samodzielnie
i zespołowo realizowanych pracach w Instytucie , m.in.: w opracowaniu technologii produkcji żelatyny ze śrutu kostnego, opracowaniu zagospodarowania śluzu jelitowego zwierząt rzeźnych do produkcji kompleksu heparynowego – wybudowaniu linii i wdrożeniu do produkcji kompleksu heparynowego, półproduktu do otrzymywania heparyny leczniczej (praca realizowana pod jej kierownictwem została nagrodzona w 1989 r przez MRiGŻ), opracowania metody otrzymywania kolagenu ze skór zwierząt rzeźnych do produkcji kolagenu stosowanego w kosmetyce i medycynie (błony kolagenowe, gąbki kolagenowe , kolagen rozpuszczalny). Od 1991 r. jest członkiem zespołu badawczego Działu Przetwórstwa Mięsa, współautorem tematów realizowanych w Instytucie związanych z dodatkami funkcjonalnymi do mięsa i przetworów, szczególnie prozdrowotnymi (błonnik)
z wykorzystaniem badań tekstury, mikro i makrostruktury, oceną jakości mięsa i jego przetworów. Bierze czynny udział w wykonaniu i opracowywaniu ekspertyz i zleceń dla Instytutu m.in. w zakresie stosowania dodatków funkcjonalnych do przetworów mięsnych, środków przedłużających trwałość , badania produktów mięsnych pakowanych w atmosferze gazów, ocenie innowacyjnych technologii i rozwiązań w przetwórstwie mięsa. Jest autorem
i współautorem kilku Projektów Badawczych Komitetu Badań Naukowych ok. 150 publikacji naukowych, artykułów przeglądowych i ok. 100 doniesień na sympozja, seminaria, kongresy naukowe tak krajowe i międzynarodowe. Od 1985 r jest członkiem Koła SITSpoż. działającego przy IMPiTł w Warszawie pełniąc od początku działania kolejno funkcje skarbnika i z-cy Przewodniczącego, jest członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Warszawskiego SITSpoż. i PTTŻ. Jest współorganizatorem kilku wyjazdów techniczno – szkoleniowych Koła. Jest rzeczoznawcą w zespole sensorycznym oceny produktów mięsnych i tłuszczowych przy IPMiTł, jak również zespołu rzeczoznawców w specjalności „Technologia i technika przemysłu mięsnego, badanie jakości” od 1999 roku. W 2002 roku została wyróżniona odznaką honorową SITSpoż. Od 2003 r. jest sekretarzem Sesji Nauka-Praktyce organizowanej przez Instytut. Aktywnie realizuje zadania Instytutu, również poprzez operatywność, pracowitość, dokładność i sumienność przyczynia się do kształtowania jego wizerunku.