Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Edward KLUCZYŃSKI

Informacje: Kol. inż. Edward Kluczyński jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Poznańskiej gdzie zdobył zawód inżyniera mechanika. Pierwsze 11 lat po studiach pracował w Instytucie Włókien Naturalnych w Poznaniu jako zastępca kierownika biura konstrukcyjnego. Część zawodowego życia związał z przemysłem chłodniczym.
W przedsiębiorstwie Przemysłu Chłodniczego w Poznaniu pracował od 1978 r. aż do momentu likwidacji przedsiębiorstwa. Ostatnie kilka lat przed zakończeniem w 2010 roku pracy zawodowej był zatrudniony również
w firmie z sektora chłodniczego. W przedsiębiorstwie Przemysłu Chłodniczego w Poznaniu przez 27 lat
pełnił stanowiska kierownicze, najdłużej funkcję dyrektora ds. technicznych. Był inicjatorem wielu rozwiązań techniczno-modernizacyjnych, propagatorem szeroko pojętego postępu technicznego oraz dobrej
organizacji pracy. Wydatnie przyczynił się do rozbudowy i modernizacji chłodni
w Poznaniu i Kaliszu. Kol. Edward Kluczyński jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Spożywczego od 1978r, pełniąc funkcję w różnych ogniwach statutowych: w latach 1988 – 2002 był przewodniczącym koła NOT, w latach 2002-2006 był członkiem prezydium Sekcji Chłodniczej przy zarządzie Głównym SITSpoż. Nieprzerwanie od 1994 r . do chwili obecnej pełni funkcję skarbnika Zarządu Wielkopolskiego Oddziału SITSpoż w Poznaniu. Przez kilkanaście lat był współorganizatorem ogólnopolskich „Dni Chłodnictwa” przygotowywanych przez Sekcję Chłodnictwa SIMP przy współpracy SITSpoż. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej kol. Edward Kulczyński otrzymał m.in. Odznakę Honorową SITSpoż (1984), Srebrną odznakę Honorową NOT (2002) oraz Złotą Odznakę Honorową NOT (2010).