Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Alicja ELBANOWSKA

Informacje: Koleżanka Alicja Elbanowska urodziła się w Sobakówku woj. Łódzkie. W 1955 roku ukończyła Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Poznaniu ,a następnie uzyskała stopień doktora na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Łodzi . Następnie podjęła pracę zawodową w Instytucie Przemysłu Zielarskiego w Poznaniu. I z tą placówką związana była przez cały okres pracy zawodowej do przejścia na emeryturę w 1999 roku. Pracowała kolejno na stanowiskach: Laboranta (1955-1956), asystenta (1956-1959), starszego asystenta (1959-1961) adiunkta (1961-1990) i docenta kontraktowego (1990-1999). Jednocześnie od 1961r do końca zatrudnienia była kierownikiem pracowni suszarnianej Instytutu.
O osiągnięciach naukowych świadczą specjalizacje: uzyskane w 1975r. I stopnia z zakresu zielarstwa leczniczego oraz analityka farmaceutycznego, uzyskanie w 1978r. II stopnia specjalizacji z zakresu technologii postaci leków. Na dorobek naukowy kol. Alicji Elbanowskiej składa się 34 publikacji naukowych eksperymentalnych, 13 publikacji popularno-naukowych poglądowych, dwie autorskie metody analityczne opublikowane w Farmakopei Polskiej. W 1974 r. opublikowała skrypt dla studentów o tematyce suszarnianej. Sześć oryginalnych technologii nowych preparatów zielarskich zostało z sukcesem wdrożonych do praktyki przemysłowej. Za osiągnięcia naukowe dwukrotnie otrzymała nagrody naukowe (1958, 1970).
Kol. Alicja Elbanowska jest członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów
i Techników Przemysłu Spożywczego od 1972r., pełniąc funkcję w różnych ogniwach statutowych: w latach 1980-1996 przewodnicząca koła NOT, 1978-1985 zastępca przewodniczącego Sekcji Zielarskiej przy Oddziale SITSpoż, od 1984 do chwili obecnej członek Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Oddziału SITSpoż , a od 2010 r. jej przewodnicząca. Była też członkiem Komisji Socjalnej przy Oddziale (2002-2006), przewodnicząca Komisji Szkoleniowej (2010-2014). Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej kol. Alicja Elbanowska otrzymała m.in. Odznakę Honorową SITSpoż (1984), Srebrną Odznakę Honorową NOT (1994) oraz Złotą Odznakę Honorową NOT (2010)