Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Brunon FLISSIKOWSKI
Kontakt

Informacje: Kol. inż. Brunon Flissikowski ukończył studia wyższe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. W 1946 r. podjął wieloletnią pracę zawodową w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Gdańsku, w których pełnił różne odpowiedzialne funkcje inżynierskie, m.in. w latach 1953-1981 był Głównym Energetykiem ww. Zakładów. Autor wielu wniosków i opracowań racjonalizatorskich. W istotnym stopniu przyczynił się do unowocześnienia Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w Gdańsku, zwłaszcza do modernizacji utwardzalni, rafinerii i margarynowni oraz instalacji chłodniczych i cieplnych i działów elektrolizy wody. Członek SITSpoż. od 1953 r. należy do najbardziej aktywnych działaczy społecznych województwa gdańskiego i jest inspiratorem rozwoju przemysłu spożywczego w regionie. Pełnił kolejno m.in. funkcje sekretarza Koła Zakładowego i zastępcy przewodniczącego Zarządu OW SITSpoż., a od 1963 r. nieprzerwanie do 1988 r., tj. przez 25 lat - jako przewodniczący - z dużym zaangażowaniem kierował pracą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SITSpoż. w Gdańsku. W 1988 r. został wybrany Honorowym Przewodniczącym Zarządu OW SITSpoż. w Gdańsku. Rozwinął aktywną współpracę z Politechniką Gdańską i był organizatorem licznych konferencji naukowo-technicznych, seminariów i różnych form szkolenia zawodowego dla kadry inżynieryjno-technicznej. Uczestnik kilku Kongresów Techników Polskich. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Głównej NOT. W latach 1965-1987 był wiceprzewodniczącym Rady Wojewódzkiej NOT w Gdańsku, a w 1987 r. został jej Honorowym Przewodniczącym. Za zasługi i osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej uzyskał wiele odznaczeń i wyróżnień, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaki za Zasługi dla miasta Gdańska oraz Ziemi Gdańskiej, a także Złotą Odznakę Honorową NOT i Honorową Odznakę SITSpoż. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1986 roku.