Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Bolesław BIEŃKOWSKI

Informacje: Kol. mgr inż. Bolesław Bieńkowski urodził się w Krakowcu. Zanim rozpoczął studia stacjonarne na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, pracował dwa lata jako nauczyciel w szkole podstawowej oraz prze trzy lata był w zasadniczej służbie wojskowej kończąc ze stopniem st. chorążego. Dyplom mgr inż. technologii rolno-spożywczej otrzymał w 1960 r i zaraz rozpoczął pracę zawodową. Swoje zawodowe życie związał z przemysłem mięsnym i chłodniczym. Przez 17 lat pracował na kierowniczym stanowisku w zakładach mięsnych w Kościanie, Kaliszu oraz na stanowisku zastępcy dyrektora ds. produkcji w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Poznaniu. W latach 70-tych był pełnomocnikiem Centrali Mięsnej ds. uruchomienia nowoczesnych Zakładów Mięsnych w Kole. Od 1977 roku aż do zakończenia pracy zawodowej w 2001r., pracował na stanowisku zastępcy ds. produkcji w Przedsiębiorstwie Przemysłu Chłodniczego w Poznaniu. Za swoje osiągnięcia zawodowe został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi(1977), Złotym Krzyżem Zasługi (1980) oraz Kawalerskim Orderu Polski (1987).Kolega Bolesław Bieńkowski jest od 1960r członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Pełnił funkcje w różnych ogniwach statutowych: w latach 1960 1970 był przewodniczącym koła NOT, w latach 1977-1982 członkiem Zarządu Oddziału SITSpoż w Poznaniu, od 1990 r i nadal pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Oddziału SITSpoż w Poznaniu. W Latach 2006 – 2014 był delegatem Wielkopolskiego Oddziału SITSpoż do Rady Federacji SNT NOT w Poznaniu. Za osiągnięcia w pracy stowarzyszeniowej i społecznej kol. Bolesław Elbanowski otrzymał m.in. Odznakę Honorową SITSpoż (1984), srebrną Odznakę Honorową NOT (1986) oraz Złotą Odznakę Honorową NOT (1994).