Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Elżbieta ANDERS
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. ELŻBIETA ANDERS urodziła się w 1941 r. w Poznaniu. W 1964 r. ukończyła studia na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej WSR w Poznaniu uzyskując tytuł mgr inż. technologii rolno-spożywczej. Ponadto ukończyła Centralny Kurs Normalizacji i kurs dla wykładowców normalizacji.
Kol. ELŻBIETA ANDERS rozpoczęła pracę zawodową w Przedsiębiorstwie Paszowym „Bacutil”, a w latach 1967-1982 pracowała w Zjednoczeniu Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu. Od 1983 r. aż do przejścia na emeryturę w 2008 r. pracowała w branży drobiarskiej, kolejno w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Drobiarstwa w Zakrzewie, Oddziale Badawczym Drobiarstwa Instytutu Zootechniki, Spółce ZADROB i w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Zakrzewo Sp. z o. o. Przez cały okres pracy zawodowej zajmowała się zagadnieniami normalizacji i jakości, najpierw w branży skrobiowo-ziemniaczanej, a następnie w drobiarstwie. Ponad 10 lat była sekretarzem normalizacyjnego Komitetu Technicznego ds. Produktów Drobiarskich. Jej udziałem było opracowanie ok. 50 projektów Polskich Norm, jest autorem rozdziałów w dwóch podręcznikach z zakresu technologii jaj i mięsa drobiowego, autorem kilkudziesięciu artykułów upowszechniających problematykę normalizacyjną, tłumaczem na j. polski licznych dokumentów Unii Europejskiej, wykładowcą na Studium Podyplomowym „Zarządzanie jakością żywności” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Prowadziła wykłady na kursach specjalistycznych organizowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny, była organizatorem kilkunastu ogólnopolskich konferencji z cyklu „Sterowanie jakością w produkcji drobiarskiej” dla technologów zakładów drobiarskich.
Kol. ELŻBIETA ANDERS jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego od 1967 r., cały czas pełniąc funkcje w różnych ogniwach statutowych: w latach 1968-1983 sekretarz Sekcji Ziemniaczanej przy ZG SITSpoż., 1978-1990 członek Zarządu Głównego, 1983-1991 członek Zarządu Oddziału SITSpoż w Poznaniu, od 1995 r. nieprzerwanie jest sekretarzem Zarządu Wielkopolskiego Oddziału SITSpoż. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej kol. E. Anders otrzymała m. in. Odznakę Honorową SITSpoż, Srebrną i Złotą Odznakę Honorową NOT, Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi.