Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Wojciech STECKI

Informacje: Kol. inż. WOJCIECH STECKI urodził się w 1936 r. Ukończył studia na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu uzyskując w 1957 r. tytuł inżyniera technologii rolnej. Pracę zawodową rozpoczął w 1959 r. w ZPC “POMORZANKA” w Słupsku na stanowisku dyrektora technicznego, od 1961 r. był w Poznaniu kierownikiem Stacji Prób i Badań Prototypów w zakładzie Spomasz POFAMIA, następnie kilka lat pracował jako główny technolog w firmie PEGAZ, a od 1977 r. w Poznańskich Zakładach Przemysłu Spirytusowego POLMOS, gdzie najpierw był zastępcą gł. technologa, a następnie uruchamiał i przez cztery lata kierował Rozlewnią Wód Mineralnych w Grodzisku Wlkp. Przed przejściem w 1986 roku na rentę pracował jeszcze dwa lata jako dyrektor techniczny w branży cukierniczej i koncentratów spożywczych.
Zdobyte bogate doświadczenie zawodowe w zakresie rozlewu napojów, produkcji wyrobów cukierniczych, majonezu, octu, koncentratów spożywczych oraz linii rozlewniczych i metod pakowania środków spożywczych, wykorzystuje kol. inż. WOJCIECH STECKI jako ekspert i ceniony rzeczoznawca Zespołu Rzeczoznawców Stowarzyszenia, wykonując dla różnych branż liczne ekspertyzy o charakterze wycen i interpretacji oraz rozstrzygania sporów. Od 1995 r. pełni funkcję kierownika poznańskiej Grupy Rzeczoznawców SITSpoż. Duża aktywność Grupy jest głównie zasługą kol. inż. W. Steckiego, który skutecznie potrafi zdobywać zlecenia dla ekspertów Grupy.
Kol. WOJCIECH STECKI rozpoczął działalność w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w 1957r. będąc przez wiele lat przewodniczącym kół zakładowych NOT, w latach 1967 – 1972 pełnił funkcję sekretarza Sekcji Maszynowej przy Zarządzie Głównym SITSpoż. Przez wiele lat był członkiem komisji szkoleniowej przy ZO SITSpoż w Poznaniu i wykładowcą na szkoleniach prowadzonych przez Oddział. Jest autorem dwóch filmów szkoleniowych z branży napojów. Obecnie jest prezesem Chóru Męskiego ECHO. Posiada Honorową Odznakę SITSpoż.