Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Irena BIAŁKOWSKA
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Irena Białkowska w 1949 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1948-68 pracowała w przemyśle spożywczym na terenie Dolnego Śląska w branży piwowarskiej i owocowo-warzywnej. Była współorganizatorem laboratorium w Browarze Piastowskim i w Zakładach Winiarskich we Wrocławiu. Przez wiele lat (1958-1967) kierowała Wydziałem Produkcji w Zakładach Winiarskich we Wrocławiu. Członek SITSpoż. od 1955 roku, była założycielem Koła Zakładowego przy Dolnośląskich Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego we Wrocławiu i przez 10 lat była jego przewodniczącą. Od 1970 roku jest członkiem Zarządu Oddziału SITSpoż. we Wrocławiu i do 2002 roku kierowała Komisją Socjalno-Bytową. W 1975 roku zorganizowała przy Zarządzie Oddziału Koło Członków Indywidualnych i została jego pierwszą przewodniczącą. Aktywny uczestnik wszystkich działań Zarządu OW, a w szczególności organizacji promocji krajowych wyrobów przetwórstwa spożywczego. Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej wyróżniona licznymi odznaczeniami. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymała w 1998 roku.