Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Jerzy BUDNIOK
Kontakt

Informacje: (ur. w 1933 r.)
Kol. Jerzy Budniok posiada średnie wykształcenie techniczne, ukończył Technikum Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku w specjalizacji technologia przemysłu zbożowo-młynarskiego (1946 r.). Pracę zawodową podjął początkowo w kopalni ?WujekÓ, potem w Kombinacie Restauracji ?Europa? w Katowicach (jako zastępca dyrektora ds. handlowych i gastronomicznych), a od 1954 roku rozpoczął pracę w Gdańsku (jako kierownik hotelu i restauracji ?Jantar?). Następnie pracował w Wojewódzkim Zjednoczeniu PZZ (1964-1978) i w Okręgowej Radzie Związków Zawodowych Przemysłu Spożywczego w Gdańsku (1978-1981). W latach 1981-1982 (tj. do przejścia, ze względu na stan zdrowia, na wcześniejszą emeryturę) był przewodniczącym Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych w Gdańsku. Członek SITSpoż. od 1962 roku. Od 1964 roku działał w Komisji Szkoleniowej OW w Gdańsku, szczególnie w zakresie organizowania w Technikum Przemysłu Spożywczego i Chemicznego szkoleń, przygotowujących słuchaczy do egzaminu eksternistycznego na stopień technika technologa określonej branży przemysłu spożywczego. Zasługi Kol. Budnioka są na tym odcinku szczególnie duże, ponieważ ok. 1500 osób zdobyło w ten sposób średnie wykształcenie. Od 1979 roku jest przewodniczącym Rady Szkoleniowej i Doskonalenia Kadr, a od 1992 roku kierownikiem Grupy Rzeczoznawców SITSpoż. w Gdańsku. Od wielu lat jest wybierany jako delegat na Krajowe Zjazdy naszego Stowarzyszenia. Jest sekretarzem Komisji Kwalifikacyjnej do uzyskiwania uprawnień energetycznych. Za pracę zawodową i społeczną odznaczony został: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką NOT, Honorową Odznaką SITSpoż. oraz licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami regionalnymi. Godność Członka Honorowego SITSpoż. otrzymał w 2004 roku.