Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Posiedzenie Rady Naukowej przy Radzie Promocji Żywności Prozdrowotnej PDF  Array Drukuj Array  Email

W dniu 22 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy Radzie Promocji Żywności Prozdrowotnej.

Rada Naukowa przy Radzie Promocji Żywności Prozdrowotnej składa się z szerokiego grona wybitnych przedstawicieli nauk związanych z branżą rolno-spożywczą. Pracom Rady Naukowej przewodniczy prof. dr hab. Danuta Kołożyn – Krajewska z SGGW w Warszawie.
Na wstępie posiedzenia Prezes Zarządu Głównego SITSpoż. Bronisław Wesołowski  uroczyście wręczył  powołania członkom Rady Naukowej. W dalszej części  członkowie Rady Naukowej nakreślili wstępne założenia działalności.
 

Skład Rady Naukowej przy Radzie Promocji Żywności Prozdrowotnej Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego:

1.Marcin Bombrych –  Dyrektor Generalny Główny Inspektorat Sanitarny
2. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Chyłek  - Ministerstwo Rolnictwa  i Rozwoju Wsi, Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
3. prof. dr hab. Marek Cierach - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
4. prof. dr hab. Janusz Czapski - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
5. prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski - Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
6. dr inż. Danuta Gajewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
7. prof. dr hab. Jan Gawęcki - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
8. Barbara Jaworska-Łuczak - Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
9. Paweł Kocon – Dyrektor Biura Rozwoju Rynku; Agencja Rynku Rolnego
10. prof. dr hab. Danuta Kołożyn – Krajewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
11. dr inż. Karol Krajewski - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl
12. prof. dr hab. Krzysztof Krygier - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
13. prof. dr hab. Andrzej Lenart  - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
14. dr Jacek Leonkiewicz – Animals by Products – Polski Związek Przetwórców , Warszawa
15. płk prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji ,Warszawa
16. Monika Niewiarowska – Główny Analityk w Biurze Wspierania Konsumpcji;  Agencja  Rynku Rolnego, Warszawa
17. dr n.med. Jarosław Jan Pinkas –Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
18. dr hab. inż. prof. SGGW - Antoni Pluta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
19. Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor  Sanitarny, Warszawa
20. mgr inż. Małgorzata Pucek - Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów
21. dr inż. prof. IBPRS Marian Remiszewski - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Poznań
22. dr inż. Piotr Szymański -  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa
23. prof. dr hab. Tadeusz Trziszka - Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
24. prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz – Robak -  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa