Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Sekcja Przemysłu Mięsnego


Zarząd Sekcji oprócz zebrań roboczych w siedzibie NOT organizował plenarne zebrania wyjazdowe w poszerzonym składzie. Zebrania odbywały się w zakładach przemysłowych i połączone były ze zwiedzaniem tych zakładów i dyskusja problemową. 

Co roku były organizowane konkursy dla uczniów szkół średnich ze znajomości technologii przemysłu mięsnego. Konkursy odbywały się w następujących miejscowościach: 

 

 

  • 1999 rok - Malinowo,

  • 2000 rok - Jarosław

  • 2001 rok - Krotoszyn,

  • 2002 rok - Sokołów Podlaski

  • Próbowano stworzyć szeroka reprezentację przemysłu mięsnego. W skład tej organizacji wchodziłyby: Związek Eksporterów i Importerów Mięsa, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Sekcja Przemysłu Mięsnego oraz przedstawiciele nauki.

  • Sekcja uczestniczyła w przygotowaniach do 47-go Międzynarodowego Kongresu Nauki o Mięsie i Technologii (Kraków, 26-31 sierpień 2001 r.),

  • Sekcja była współorganizatorem szkoleń organizowanych przez ZG SITSpoż. na rzecz integracji z Unią Europejską. Były to:

  • "Przekształcenia w branży mięsnej związane z przystąpieniem Polski do UE" - 28-29.02.2002 r.

  • "Ochrona środowiska w krajach Unii Europejskiej i wymogi polskich przepisów w branży mięsnej" - 4-5.04.2000 r.

  • "Możliwości uzyskania przez zakłady branży mięsnej pomocy finansowej z programu SAPARD - 5.02.2001 r


W seminariach tych brało udział od 30 do 50 pracowników przemysłu mięsnego. 

Koledzy z branży mięsnej działali w różnych organach Stowarzyszeniach . W skład Zarządu Głównego SITSpoż. weszło 7 osób reprezentujących branże mięsną.