Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Rawa   

 

Źródło:

  www.kzrss.spolem.org.pl/ 

 

Konferencja w KZRSS "Społem" na temat nowych trendów w piekarnictwie.

 

W dniach 25—26 stycznia 2012 r. w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie, w Sali Konferencyjnej im. Ireny Strzeleckiej, odbyła się konferencja: "Pożądany chleb. Najnowsze trendy w piekarnictwie". Organizatorami konferencji były: Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców "Społem" i  Stowarzyszenie

Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.  

 W konferencji uczestniczyły 42 osoby ze spółdzielni z całego kraju. Wśród zaproszonych gości byli: 

Bronisław Wesołowski – sekretarz generalny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Danuta Pająk – kierownik Ośrodka Doskonalenia Kadr Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Jan Tadeusz Woźniak – wiceprezes ds. produkcji Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie, Jan Maciuba – prezes Zarządu firmy AKO S.A. w Bydgoszczy, Tomasz Polak – koordynator ds. produktu firmy AKO S.A. w Bydgoszczy, Magdalena Mart – redaktor naczelna "Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego" i Wiesława Szafulera – z redakcji "Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego".

 

W pierwszym dniu konferencji jej uczestników oraz gości powitali: Ryszard Jaśkowski – zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem" i Bronisław Wesołowski – sekretarz generalny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, którzy również omówili program konferencji. Obejmował on następujące wykłady, które wygłosili:

– "‹Spółdzielczy Znak Jakości› – promowanie spółdzielczych produktów" – Waldemar Iwański, konsultant Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego,

– "Surowce i ich wpływ na wysoką jakość pieczywa, techniki badania jakości surowców" – Jadwiga Rothkaehl, prezes Stowarzyszenia Młynarzy Rzeczpospolitej Polskiej,

– "Nowoczesna piekarnia. Promocja i techniki promocyjne w sprzedaży pieczywa" – Henryk Mruk, dyrektor Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu,

– "Możliwości pozyskiwania środków na działalność piekarni" – Beata Matecka, prezes Zarządu Grupy Kapitałowej "Business Consulting Group" Sp. z o.o.

W trakcie konferencji odbyła się prezentacja firmy AKO S.A. w Bydgoszczy, która oferuje kilkadziesiąt wyrobów w następujących grupach: dodatki technologiczne, mieszanki piekarskie, koncentraty ciastkarskie, koncentraty cukiernicze, koncentraty lodów, koncentraty deserów mrożonych i koncentraty kulinarne.

Konferencję w pierwszym dniu zakończyła dyskusja jej uczestników, dotycząca kierunków działania piekarni spółdzielczych, której przewodniczyli: Ryszard Jaśkowski i Bronisław Wesołowski.

Drugi dzień konferencji obejmował bardzo ciekawą wizytę w piekarni Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie, wyposażonej w najnowocześniejsze linie technologiczne.

Nastąpiła tam ożywiona, otwarta dyskusja uczestników konferencji z Zarządem SPC odnośnie przyszłości polskiego piekarstwa, uzyskiwanych efektów pracy i wskaźników ekonomicznych. Wymieniano doświadczenia i opinie dotyczące nowoczesnej piekarni jaką zaprezentowała warszawska SPC.

Konferencja, która spotkała się z dużym zainteresowaniem jej uczestników, dała możliwość wymiany doświadczeń i uzyskania ciekawych informacji na temat nowych trendów w piekarnictwie.

Z uwagi na duże zainteresowanie tematem konferencji, Zarząd KZRSS "Społem" planuje zorganizowanie podobnej konferencji dla pozostałych spółdzielni w drugim półroczu br.

 

 

  

 

 

 

Źródło: 

www.portalspozywczy.pl

 

Ekspert: Firmy spożywcze mogą skorzystać na kryzysie

Kryzys nie powinien zagrozić spółkom z sektora spożywczego, gdyż są one przyzwyczajone do funkcjonowania w trudnych warunkach ekonomicznych. Przeciwnie – firmy spożywcze mogą skorzystać na wzroście opłacalności eksportu - uważa Bronisław Wesołowski, sekretarz generalny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

- 20 lat temu polskie przedsiębiorstwa przeszły kryzys, dlatego teraz są przygotowane na ekstremalne warunki na rynku. Niewątpliwie kryzys może nastąpić w branży przemysłowej, mieszkaniowej, ale nie sądzę, by nastąpił w branży żywnościowej - mówi Bronisław Wesołowski.

Dodaje, że problemy mogą mieć firmy oferujące produkty z wyższej półki, np. sieci delikatesowe, które będą musiały oferować także produkty dla mniej zasobnych klientów.

Zdaniem Bronisława Wesołowskiego, polskie produkty żywnościowe będą bardziej konkurencyjne dla produktów pochodzących z Europy, gdzie koszty wytwarzania są wyższe. - Firmy mogą nawet wykorzystać ten kryzys do dynamicznego wzrostu i rozwoju eksportu. Gwałtowny wzrost wartości euro powoduje, że eksport zaczyna być bardziej opłacalny - mówi.

Źródło

www.portalspozywczy.pl

fot. zelaznastudio.pl     alt