Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Komisja Kwalifikacyjna przy SITSpoz. PDF Drukuj Email
Wpisany przez dr inż. Danuta Pająk   
poniedziałek, 27 listopada 2017 11:48


Przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w Warszawie działa Komisja Kwalifikacyjna nr 184, powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która po zdanym egzaminie wydaje zainteresowanym świadectwa kwalifikacyjne w zakresie dozoru i eksploatacji dla grup 1, 2 i 3, ważne przez 5 lat od daty złożenia egzaminu.

 

Zainteresowane firmy i osoby prywatne zapraszamy do zgłaszania się.

 

 

Szkolenia (seminaria) i egzaminy lub tylko egzaminy mogą być zorganizowane bezpośrednio w zakładzie pracy, w przypadku zgłoszenia minimum 10 zainteresowanych osób, lub w siedzibie Zarządu Głównego. Egzaminy dla kandydatów zgłaszających się indywidualnie lub jednostek organizacyjnych zgłaszających mniej niż 10 osób odbywają się w pierwszy piątek każdego miesiąca w siedzibie Zarządu Głównego, Dom Technika NOT w Warszawie, ul. Czackiego 3/5 pok. 221.

 

 

 

Opłata za egzamin, zgodnie z § 14.2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003r. (Dz.U Nr 89), wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

 

Zgłoszenia można dokonać lub uzyskać dodatkowe informacje telefonicznie :  22 827-38-48  , 601 690 999

 

http://www.nhsep.pl/images/organi7.gif

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru GRUPA 1 (D)
Rodzaj wnioskowanych uprawnień: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Zakres wnioskowanych uprawnień: eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowych

http://www.nhsep.pl/images/organi7.gif

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru GRUPA 2 (D)
Rodzaj wnioskowanych uprawnień: urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Zakres wnioskowanych uprawnień:
eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowych.

http://www.nhsep.pl/images/organi7.gif

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru GRUPA 3 (D)
Rodzaj wnioskowanych uprawnień: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Zakres wnioskowanych uprawnień: Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowych.

http://www.nhsep.pl/images/organi7.gif

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji GRUPA 1 (E)Rodzaj wnioskowanych uprawnień: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Zakres wnioskowanych uprawnień: eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowych

http://www.nhsep.pl/images/organi7.gif

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji GRUPA 2 (E)
Rodzaj wnioskowanych uprawnień: urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Zakres wnioskowanych uprawnień:
eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowych.

http://www.nhsep.pl/images/organi7.gif

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji GRUPA 3 (E)
Rodzaj wnioskowanych uprawnień: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Zakres wnioskowanych uprawnień: Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowych.

.

 

.

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 27 listopada 2017 12:02