Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
NOWY PROJEKT RGŻ PDF Drukuj Email

 

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż) wraz z REAL,-  realizuje projekt partnerski współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu zamkniętego:

„Ogólnopolski projekt rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników firmy real,- -szkolenia ogólne”

odbywa się pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.01-00-582/09. 


Ogólne informacje dotyczące projektu

Projekt „Ogólnopolski projekt rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników firmy real,- -szkolenia ogólne.” jest projektem szkoleniowym przeznaczonym dla pracowników firmy Real. 

Potrzeba realizacji projektu wynika z: 

  1. strategii rozwoju przedsiębiorstwa – której istotnym punktem jest ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji posiadanych zasobów ludzkich oraz dążenie do stworzenia efektywnego systemu szkoleń wewnętrznych. Strategia zakłada również ułatwianie rozwoju i kariery pracownikom powyżej 45 lat

  2. przeprowadzonych w 2008 badań diagnozujących problemy w sferze kadrowej, którymi objęty był cały personel firmy. Na podstawie zabranych danych Dział Szkoleń Real opracował Diagnozę Potrzeb Szkoleniowychoraz dokonał Analizy Wykonalności planowanych Działań Szkoleniowo - Doradczych na lata 2009-2011.


Celem głównym projektu jest: podniesienie kompetencji zawodowych wszystkich pracowników Real na rzecz polepszenia jakości obsługi klientów i bezpiecznego obrotu żywnością. 
Projekt jest skierowany do pracowników Real z 54 marketów na terenie kraju oraz pracowników Biura Głównego. Szkolenia będą prowadzone w całym kraju. Rozkład uczestników w podziale na woj. wynosi od 1,64 % z woj. podkarpackiego do 21,87 % z woj. śląskiego. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 8803 pracowników firmy Real 

Cele szczegółowe

  • podniesienie wiedzy personelu podstawowego w zakresie: systemu HACCP postępowania gwarancyjnego, rozpoznawania znaków pieniężnych.
  • zdobycie przez pracowników podstawowych umiejętności: obsługi trudnego klienta, technik aktywnej sprzedaży, obsługi MS OFFICE.
  • podniesienie wiedzy kierowników na temat zarządzania wiekiem, personelem i sprzedażą w firmie, badań i analiz marketingowych, obsługi programów komputerowych, HACCP i towaroznawstwa
  • zdobycie przez kierowników umiejętności w zakresie sztuki prezentacji i wystąpień publicznych w języku polskim (niezbędne do prowadzenia spotkań z podwładnymi) jak i w angielskim (niezbędne do prowadzenia spotkań z przełożonymi) zarządzania personelem (niezbędne do skutecznego zarządzania podwładnymi w kontekście minimalizacji konfliktów i maksymalizacji efektów oraz planowania ścieżek rozwoju)
  • wdrożenie - Strategii Zarządzania Wiekiem w Real

www.real.pl
www.efs.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 

Przykładowy moduł szkolenia pracowników Firmy REAL 
obsługowego w Nowym Sączu w dniu 10.02.2010 r.

Szkolenie odbyło się w środę, 10. lutego w Nowym Sączu w Zajeździe Rypsówka, przy ulicy Granicznej 95. Budynek oraz sala wykładowa oznakowane były wymaganymi posterami, a na stołach widoczne były materiały szkoleniowe oraz długopisy.

Przeprowadzono szkolenie pracowników Firmy REAL w zakresie określonych zachowań sprzedażowych. Zarówno trener jak i uczestnicy byli bardzo zaangażowani w proces, panowała bardzo dobra atmosfera. Każde wystąpienie uczestników było omawiane na zasadzie dyskusji, po czym następowało podsumowanie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Galeria obrazów: