Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Posiedzenie kierownictwa Europejskiej organizacji producentów drożdży „COFALEC” w Polsce PDF Drukuj Email

W dniu 22 kwietnia 2015 roku w siedzibie Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników przemysłu Spożywczego odbyło się spotkanie członków Krajowej Rady Drożdżownictwa oraz zaproszonych gości z Brukseli , Francji oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


 

Zaproszonych gości reprezentowali; Prezydent Europejskiej organizacji zrzeszającej producentów drożdży „COFALEC”- Marc CASIER, Szef Producentów drożdży LESAFFRE w Europie –Jerome LEBRIEZ, Prezes Lesaffre Polska S.A. – Pan Dariusz Rompa, Zastępca Głównego Inspektora Kontroli Jakości Produktów Rolnych i Żywności – Pani Dorota Krzyżanowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW – Pan Marian Borek, Naczelnik Wydziału Upraw Polowych i Rynku Cukru i Izoglukozy w MRiRW – Pani Katarzyna Średnicka, Główny Specjalista Departamentu Rynków Rolnych –  Pan Stanisław Stelmachowski.

Krajową Radę Drożdżownictwa reprezentowali: Prezes Zarządu Głównego SITSpoż. Pan Bronisław Wesołowski, Dyrektor Lesaffre Polska S.A. Pan dr Ryszard Błaszków, Prezes Lallemand Sp. z o.o. – Pan Andrzej Pasicki oraz Sekretarz Krajowej Rady Drożdżownictwa – Pan Józef Strząska.

Na spotkaniu tym omówiono wielokierunkową działalność  Krajowej Rady Drożdżownictwa  w Polsce. Wprowadzenia dokonał Pan dr Ryszard Błaszków. Sytuację w bezpieczeństwie zdrowotnym  żywności produkowanej w naszym kraju, że szczególnym system kontroli artykułów rolno-spożywczych oraz podstawy prawne i kompetencji służb kontrolujących żywność, ze szczególnym uwzględnieniem branży piekarsko-cukierniczej omówiła Pani Dorota Krzyżanowska Zastępca Głównego Inspektora Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych. Rynek cukru w Polsce po 2017 roku z uwzględnieniem zaopatrzania przemysłu w melasę zreferował zastępca Dyrektora Departamentów Rynków Rolnych MRiRW  - Pan Marian Borek. Bardzo ciekawym wystąpieniem Pana Marc CASIER było przedstawienie rynku cukru i melasy na świecie. Omówiono również problematykę produkcji i obrotu cukrem.   Stwierdzono że obecnie produkcja jest wyrównana. Przewiduje się ich nieznaczny spadek po 2017r. W czasie dyskusji stwierdzono że obecnie napotyka się  trudności w utrzymaniu dobrej jakości melasy oraz brak dostatecznej ilości środków finansowych na promocję zwiększonej konsumpcji pieczywa w naszym kraju. Sytuacja ta może się odbić negatywnie na zdrowiu naszego społeczeństwa. Podawano przykłady niektórych państw europejskich  Niemcy, Szwecja, w zakresie promocji spożycia pieczywa przez społeczeństwo. Goście wyrazili zadowolenie z zaproszenia oraz możliwość udziału w spotkaniu zorganizowanym przez Krajową Radę Drożdżownictwa. Wysoko oceniony został dobór tematyki oraz merytoryczny przebieg wymiany poglądów oraz dyskusja.


Siedzą od lewej; Bronisław Wesołowski, Marian Borek, Dorota Krzyżanowska, Dariusz Rompa, Ryszard Błaszków, Andrzej Pasicki.

Br.W.