Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Konferencja: „Przyszłość producentów w aspekcie współpracy z nowoczesnymi kanałami dystrybucji” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Rawa   

 Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego uprzejmie informuje, iż w dniu 15 czerwca 2010 r. odbyła się w Naczelnej Organizacji Technicznej  w Warszawie ul. Czackiego 3/5 godz.11.00 konferencja:  „Przyszłość producentów w aspekcie współpracy z nowoczesnymi kanałami dystrybucji”, pod patronatem Pana Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym organizatorem była Rada Gospodarki Żywnościowej. Konferencja poświęcona była nowym wyzwaniom stojącym przed producentami rolnymi oraz przetwórcami żywności w zakresie analizy oraz zarządzania produkcją, wynikającymi z dynamicznego rozwoju nowoczesnych kanałów dystrybucji. Celem konferencji było zaprezentowanie szeroko pojętych zagadnień współpracy z sieciami handlowymi i wskazanie producentom rolnym i przetwórcom żywności nowoczesnych form zbytu swoich  wyrobów w zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych.   

    Program konferencji:

1000 -  1100                   Rejestracja uczestników – kawa powitalna

1100 – 1115            Otwarcie konferencji, Pan Stanisław Zięba Przewodniczący RGŻ ,  Pan Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1115 – 1245            Wystąpienia:

Mocne i słabe strony producentów rolnych, szanse i zagrożenia wynikające z rynku - Pani Bożenna Pałacha

Współpraca z nowoczesnymi kanałami dystrybucji - Pan Marek Marzec

Zawieranie umów i warunki handlowe z odbiorcą sieciowym - Pani Iwona Szczepańska

1245 – 1315             Przerwa
1315 – 1345             Wystąpienia, c.d.:

Postaw na jakość, czyli jak utrzymać wyniki sprzedaży - Pani Dorota Mikołajczyk

1345 – 1445             Dyskusja

1445 – 1500             Zamknięcie konferencji

1500                         Lunch

Moderatorką konferencji będzie Pani Małgorzata Białasiewicz.

 

Uczestnictwo w konferencji było nieodpłatne.

    Kliknij na ikonę pobierz kartę w formacie Word

 

Na konferencję serdecznie zapraszał

Z-ca Przewodniczącego Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Pan Bronisław Wesołowski   

 Pobierz fofdbdbshbgdbgbgvdsbgdbgdgbtbhbddfyhdfhfyndyjhnvvddddfrfftgtt

 

 

 

 

         Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie      

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013